Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat w 1999r.

Uchwała Nr IV/16/99 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 12 stycznia 1999 r. - utrata mocy Uchwałą XXXI/170/09 z dn.26.06.2009 (zmiany Uchwałami: XX/137/00 z dn. 29.06.2000, XXXI/234/01 z dn. 25.05.2001, XXXIII/250/01 z dn. 28.08.2001, XXXV/259/01 z dn.30.10 2001, XLV/338/02 z dn.26.09.2002)   

Uchwała Nr X/58/99 Rady Powiatu w  Pleszewie z dnia 28 września 1999r.

Uchwała Nr XII/88/99 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 listopada 1999r.