Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat w 2000r.

Uchwała Nr XX/137/2000 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/16/99 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 12 stycznia 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Pleszewskiego 

Uchwała Nr XXI/155/2000 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 sierpnia 2000r. w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych  innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczególowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku  mieszkaniowego  Straciła moc Uchwałą  XXVII/195/05 z dn. 24.02.2005 (zmieniona Uchwałą: XXIV/190/00 z dn. 29.11.2000, XXXIV/256/01 z dn. 27.09.2001)  

Uchwała Nr XXII/174/2000 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2000 r. w sprawie: organizacji kształcenia specjalnego w Powiecie Pleszewskim

Uchwała Nr XXIII/180/2000 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 30 października 2000 r. w sprawie: ustalenia zasad zwalniania z opłat za pobyt dzieci w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie

Uchwała Nr XXIV/187/2000 Rady Powiatu w  Pleszewie z dnia 29  listopada 2000 r. w sprawie: akceptacji porozumienia w zakresiepowierzenia zadań  powiatowej  biblioteki publicznej dla Powiatu Pleszewskiego

Uchwała Nr XXIV/190/2000 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/155/2000 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość  i szczegółowe zasady przyznawania  i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXIV/192/2000 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień  pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie a Gminami Powiatu Pleszewskiego, dotyczących zorganizowania w siedzibie Gmin, stanowisk ds. przyjmowania oświadczeń  o gotowości do podjęcia pracy , składanych  przez bezrobotnych z danej Gminy