2003

  Uchwała Nr   XI/73/03 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 28.08.2003 w sprawie: ustalenia cennika opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów (Utraciła moc Uchwałą Nr VIII/64/07 z dnia 27.06.2007)