Budżet Powiatu Pleszewskiego

Budżet Powiatu Pleszewskiego 2003
Budżet 2003
Budżet Powiatu Pleszewskiego 2004
Budżet 2004
Zmiany do Budżetu
Budżet Powiatu Pleszewskiego 2005
Budżet 2005
Zmiany do Budżetu
Budżet Powiatu Pleszewskiego 2006
Budżet 2006
Zmiany do Budżetu
Budżet Powiatu Pleszewskiego 2007
Budżet 2007
Zmiany do Budżetu
Budżet Powiatu Pleszewskiego 2008
Budżet 2008
Zmiany do Budżetu