Projekty aktów normatywnych Rady Powiatu w Pleszewie

Projekty Uchwał Rady Powiatu w Pleszewie dostępne są w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pleszewie,  w Biurze Rady pok. nr 108 (I piętro) tel.: (62) 742 96 49,  e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  jak również w zakładce BIP Władze Powiatu -> Materiały pod obrady Rady.