Uchwały Rady Powiatu II kadencji 2004r.

Uchwała Nr XXV/185/04 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pleszewie.
Uchwała Nr XXV/185/04
zał. do uchwały 185

Uchwała Nr XXV/186/04 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie.
Uchwała Nr XXV/186/04
Uchwała RP - plan pracy Rady na 2005 r.