Uchwały Rady Powiatu - IV kadencja 2010 r.

Uchwała Nr I/1/10 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu z dnia 2 grudnia 2010

Uchwała Nr I/2/10 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: przyjecia porządku obrad I sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 grudnia 2010

Uchwała Nr I/3/10 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu z dnia 2 grudnia 2010

Uchwała Nr I/4/10 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: wyboru Starosty z dnia 2 grudnia 2010

Uchwała Nr I/5/10 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: wyboru Wicestarosty z dnia 2 grudnia 2010

Uchwała Nr I/6/10 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: wyboru Członków Zarządu Powiatu z dnia 2 grudnia 2010

Uchwała Nr I/7/10 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej, jej składu osobowego oraz określenia zasad jej działania z dnia 2 grudnia 2010

Uchwała Nr I/8/10 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: zasad powoływania Komisji Rady, ich liczby, rodzaju oraz określenia ich stanu liczbowego z dnia 2 grudnia 2010 

Uchwała Nr I/9/10 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: powołania stałych Komisji Rady, określenia ich składu osobowego oraz zakresu ich zadań z dnia 2 grudnia 2010 

Uchwała Nr II/10/10 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2010

Uchwała Nr II/12/10 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z dnia 29 grudnia 2010

Uchwała Nr II/13/10 Rady Powiatu w Pleszwie w sprawie: zmiany Uchwały XXXIX/220/10 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie  ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w roku 2010 z dnia 29 grudnia 2010

Uchwała Nr II/14/10 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/130/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie delegowania Radnych do Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29 grudnia 2010

Uchwała Nr II/15/10 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 29 grudnia 2010

Uchwała Nr II/16/10 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: zmiany Uchwały Nr I/9/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji Rady, określenia ich składu osobowego oraz zakresu ich zadań z dnia 29 grudnia 2010