Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr LXXIV/158/2016 Zarządu Powiatu Pleszewskiego z dn. 8 września 2016 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie do podejmowania w imieniu Zarządu Powiatu Pleszewskiego czynności w zakresie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Uchwała Nr LXXII/157/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 30.08.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Pleszewie, stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczonej jako działki nr 48/5 i 3674

Uchwała Nr LXXII/156/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 30.08.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości położonej w Marszewie, gmina Pleszew, stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczonej jako działka nr 22/6

Uchwała Nr LXXII/155/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 30.08.2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Pleszewie w sprawie sądowej przed Sądem Rejonowym w Pleszewie

Uchwała Nr LXXII/154/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 30.08.2016 r. w sprawie upoważnienia Inspektora Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

Uchwała Nr LXXII/153/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 30.08.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii "drogi powiatowej" drogi gminnej o przebiegu Pietrzyków - Ksawerów - Borkowo położonej w gminie Pyzdry, Powiat Wrzesiński.

Uchwała Nr LXXII/152/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 30.08.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii "drogi powiatowej" - dróg mających swój przebieg na terenie miasta Pyzdry w Powiecie Wrzesińskim.

Uchwała Nr LXXI/150/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn 23.08.2016 r. w sprawie Wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg położonych na terenie pwiatu kaliskiego oznaczonych numerami: 4592P, 4608P, 4638P, 4636P.

Uchwała Nr LXXI/149/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn 23.08.2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.

Uchwała Nr LXXI/148/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn 23.08.2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie.

Uchwała Nr LXXI/147/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn 23.08.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii pozbawienia kategorii dróg powiatowych mających przebieg w Koźminie Wlkp. na terenie Powiatu Krotoszyńskiego.

Uchwała Nr LXXI/146/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn 23.08.2016 r. w sprawie wyrażenia  opinii  dotyczącej planowanej weryfikacji sieci drogowej, pozbawienia dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia z użytkowania niektórych dróg powiatowych – ulic zlokalizowanych na terenie Miasta Słupca Powiat Słupecki.

Uchwała Nr LXXI/145/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn 23.08.2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Pleszewskiego.

Uchwała Nr LXIX/144/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 26 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia  opinii  o  zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Gizałki.

Uchwała Nr LXIX/143/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 26 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia  opinii  o  wyłączeniu z użytkowania dróg i pozbawieniu ich kategorii drogi gminnej w Gminie Gizałki.

Uchwała Nr LXIX/142/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 26 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia  opinii  o  zaliczeniu do kategorii  „drogi  powiatowej” dotychczasowej drogi gminnej w Gminie Jarocin, Powiat Jarociński.

Uchwała Nr LXIX/141/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 26 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia  opinii  o  pozbawieniu  kategorii  „drogi  powiatowej”- drogi mające swój przebieg na terenie miasta Jarocina w Powiecie Jarocińskim.

Uchwała Nr LXIX/140/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 19 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr LXIX/139/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 19 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr LXIX/138/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 19 lipca 2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr LXIX/137/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 19 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr LXIX/136/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 19 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr LXII/121/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Uchwała Nr LXI/118/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 12 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Pleszewie w sprawie sądowej.

Uchwała Nr LXI/117/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie na rok budżetowy 2016.

Uchwała Nr LVIII/115/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia najemców pięciu boksów garażowych w budynku położonym w Pleszewie przy ul. Św. Ducha.

Uchwała Nr LVII/114/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/35/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

Uchwała Nr LVII/113/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planowanej weryfikacji sieci drogowej tj. ustalenia przebiegu, pozbawienia dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia z użytkowania niektórych dróg powiatowych - ulic zlokalizowanych na terenie Miasta Słupca Powiat Słupecki.

Uchwała Nr LVI/112/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 17 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pleszewskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i zawarcia umowy partnerskiej dotyczących projektu „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim" realizowanego w latach 2016 - 2018 w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Uchwała Nr LV/110/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 5 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienia kategorii „drogi powiatowej” części drogi 3180P.

Uchwała Nr LIV/108/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Załącznik do Uchwały Nr LIV/108/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 22 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr LIV/107/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 22 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska w ramach projektu „Akademia Chóralna”.

Uchwała Nr LIV/106/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 22 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pod nazwą „Inwestycja w przyszłość” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie.

Uchwała Nr LIV/105/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn.22 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pod nazwą „Inwestycja w przyszłość” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przez Zespół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie.

Uchwała Nr LIII/104/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn.12 stycznia 2016 r. w sprawie zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie.

Załącznik do Uchwały Nr LIII/104/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn.12 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr LIII/103/2016 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 12 stycznia 2016 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej.