Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji 2006

Uchwała Nr I/1/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 listopada 2006 r.w sprawie: odwołania ze stanowiska Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie

Uchwała Nr I/2/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 listopada 2006 r.w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie

Uchwała Nr II/4/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie : powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr II/5/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie : powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr IV/6/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie

Uchwała Nr V/7/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie
Uchwała Nr V/7/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21.12.2006 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/7/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21.12.2006 r.

Uchwała Nr V/8/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie
Uchwała Nr V/8/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21.12.2006
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/8/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21.12.2006r.

Uchwała Nr V/9/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społeczne jw Pleszewie
Uchwała Nr V/9/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2006 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/9/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2006 r.
Uzupełnienie Załącznika Nr 8 Regulaminu Organizacyjnego DPS w Pleszewie
Uzupełnienie Załącznika Nr 8 Regulaminu Organizacyjnego DPS w Pleszewie
Załącznik Nr 21 do Regulaminu Organizacyjnego DPS w Pleszewie

Uchwała Nr V/10/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie: zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

Uchwała Nr VI/12/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28.12.2006 r. w sprawie: ustalenia planu kontroli na 2007 rok

Uchwałą Nr VI/13/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: umorzenia należności pieniężnej