Jak załatwić sprawę - Geodezja

GEODEZJA

Udostępnianie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w formie wypisu – wypisu i wyrysu – wyrysu 

karta usługi do pobrania

wniosek do pobrania

Zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych 

karta usługi do pobrania

spis dokumentów operatu technicznego

wznowienie ustalenia przyjęcia granic znaków graficznych

zgłoszenie prac geodezyjnych 

zawiadomienie o wykonanych pracach geodezyjnych

wytyczne techniczne - geod.inw.obiektów bud., aktualizacja GESUT

wytyczne techniczne - mapa do celów projektowych

zgłoszenie prac kartograficznych

wniosek o uwierzytelnienie dokumentówna 

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego

karta usługi do pobrania

wniosek do pobrania

Zgłaszanie i wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków

karta usługi do pobrania

wniosek do pobrania

Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

karta usługi do pobrania

Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntów

karta usługi do pobrania