Jak załatwić sprawę - Budownictwo

 BUDOWNICTWO

Przyjmowanie wniosków pozwolenie na budowę lub rozbiórkę 

karta usługi do pobrania

wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B1)

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (B3)

informacja do wniosku lub oświadczenia (B4)

 

Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie budowy / robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 

karta usługi do pobrania

zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B2)

zgłoszenie budowy / robót budowlanych

wniosek o przeniesienie zgloszenia

zgloszenie budowy o ktorej mowa w art. 29

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (B3)

informacja do wniosku lub oświadczenia (B4)

Wydawanie na wniosek inwestora dziennika budowy ( rozbiórki, montażu) - dotyczy budowy
lub robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę ( rozbiórkę ),
wykonywanie robót budowlanych
 

karta usługi do pobrania

wniosek do pobrania

Przyjmowanie zgłoszeń w sprawach rozbiórki obiektu nie objętego obowiązkiem uzyskania decyzji
o pozwoleniu na rozbiórkę 

karta usług do pobrania 

zgłoszenie rozbiórki

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (B3)

informacja do wniosku lub oświadczenia (B4)

 

Wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o pozwoleniu  na budowę na rzecz innego podmiotu 

karta usług do pobrania

wniosek do pobrania

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (B3)

informacja do wniosku lub oświadczenia (B4)

Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
nie objętej obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę


karta usług do pobrania

zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (B3) 

informacja do wniosku lub oświadczenia (B4)

Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych 

karta usług do pobrania

wniosek na zezwolenia realizacji inwestycji drogowych

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (B3)

informacja do wniosku lub oświadczenia (B4)

Wydawanie zaświadczeń w sprawach m.in.:
- spełnienia wymagań samodzielności lokali dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
- potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego
  dla celów dodatku mieszkaniowego.

karta usług do pobrania

wniosek do pobrania - lokale

wniosek do pobrania - mieszkania

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (B3)

informacja do wniosku lub oświadczenia (B4)