Jak załatwić sprawę - Komunikacja

WYDAWANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy

karta do pobrania

wniosek do pobrania

UWAGA! wniosek drukować dwustronnie w skali 1:1 

Rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami

karta do pobrania

wniosek do pobrania

UWAGA! wniosek drukować dwustronnie w skali 1:1 

Wydanie wtórnika prawa jazdy (zmiana danych, zagubienie)

karta do pobrania

wniosek do pobrania

UWAGA! wniosek drukować dwustronnie w skali 1:1 

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy 

karta do pobrania

wniosek do pobrania

UWAGA! wniosek drukować dwustronnie w skali 1:1 

Punkty karne

karta do pobrania

wniosek do pobrania

UWAGA! wniosek drukować dwustronnie w skali 1:1 

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

karta do pobrania

wniosek do pobrania

UWAGA! wniosek drukować dwustronnie w skali 1:1 

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo- stronę Konwencji o ruchu drogowym 

karta do pobrania

wniosek do pobrania

UWAGA! wniosek drukować dwustronnie w skali 1:1 

Wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy

karta do pobrnia

wniosek do pobrania

UWAGA! wniosek drukować dwustronnie w skali 1:1 

Wydanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

karta do pobrania

wniosek do pobrania

UWAGA! wniosek drukować dwustronnie w skali 1:1 

 REJESTRACJA POJAZDÓW

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

karta do pobrania

wniosek

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce

karta do pobrania

wniosek

Rejestracja czasowa pojazdu 

karta do pobrania

wniosek

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjneo

karta do pobrania

wniosek

Zamontowanie instalacji gazowej, haka, zmiany konstrukcyjne

karta do pobrania

wniosek

Wyrejestrowanie pojazdu

karta do pobrania

wniosek

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

karta do pobrania

wniosek

oświadczenie

Zagubienie, zniszczenie, kradzież tablic rejestracyjnych

karta do pobrania

wniosek

Zniszczenie dowodu rejestracyjnego pojazdu w stopniu powodującym jego nieczytelność

karta do pobrania

wniosek

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

karta do pobrania

wniosek

Dodatkowe druki do pobrania

upoważnienie

zawiadomienie o zbyciu pojazdu

TRANSPORT DROGOWY

Licencja na przewóz osób

karta do pobrania

Licencja przew. sam. os. lub poj. 7-9 os. - wniosek

Licencja przew. sam. os. lub poj. 7-9 os. - ośw. zarz. transp.

Licencja przew. sam. os. lub poj. 7-9 os. - ośw. o dobrej rep.

Licencja przew. sam. os. lub poj. 7-9 os.- ośw. o zatrudnieniu

Licencja przew. sam. os. lub poj. 7-9 os.- wykaz pojazdów

Licencja przew. sam. os. lub poj. 7-9 os. - ośw. o niekaralności

Wniosek o wtórnik licencji-zezwolenia wypisów z licencji-zezwolenia

 

Licencja w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

karta do pobrania

Licencja pośrednictwo – wniosek

Licencja pośrednictwo - oświadczenie zarządzającego transportem

Licencja pośrednictwo - oświadczenie o dobrej reputacji

Licencja pośrednictwo - oświadczenie o niekaralności

 

Przewozy drogowe na potrzeby własne

karta do pobrania

Zaświadczenie- wniosek

Zaświadczenie - oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców

Zaświadczenie - Wykaz pojazdów zaświadczenie

 

Zezwolenie na wykonywanie przewozów osób

karta do pobrania - przewozy regularne

karta do pobrania - przewozy regularne specjalne

 

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

karta do pobrania

Zezwolenie - Wniosek o udzielenie zezwolenia na wyk. zawodu przewoźnika drogowego

Zezwolenie - oświadczenie zarządzającego transportem

Zezwolenie - oświadczenie dotyczące bazy transportowej

Zezwolenie - oświadczenie przedsiębiorcy o zatrudnieniu

Zezwolenie - oświadczenie o niekaralności

Zezwolenie - wykaz pojazdów

Wniosek o wtórnik licencji-zezwolenia wypisów z licencji-zezwolenia

Wniosek na dodatkowe wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika