Informacja o wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr CVII/218/2017 w dniu 19 lipca 2017 roku wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora w osobie Pani Grażyny Borkowskiej.