Oświadczenia majątkowe za 2010 r.

Starosta Pleszewski - Michał Karalus
Wicestarosta Pleszewski - Dorota Czaplicka
Sekretarz Powiatu - Bogusława Prażucha
Skarbnik Powiatu - Mariusz Gramala

Członkowie Zarządu Powiatu

Michał Kaczmarek
Marek Szewczyk
Marian Walczak

Radni Powiatu Pleszewskiego

Mirosław Kuberka - Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie
Maria Górczyńska - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu  w Pleszewie
Zbigniew Rodek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie

Agnieszka Tupała
Andrzej Madaliński
Dariusz Szczepaniak
Jan Bandosz
Jolanta Pankowiak
Maria Owczarek-Neumann
Mariusz Sitnicki
Mieczysław Kołtuniewski
Piotr Kopczyński
Renata Reszel
Waldemar Maciaszek
Zbigniew Szóstak

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
Aneta Lisek - Naczelnik Wydz. Architektury i Budownictwa
Renata Garsztka - Naczelnik Wydz. Komunikacji
Jacek Dolata - z-ca Naczelnika Wydz. Komunikacji
Marcin Sitnicki - Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami
Piotr Fabisz - Naczelnik Wydz. Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Marek Klimek - Naczelnik Wydz. Spraw Obywatelskich
Katarzyna Zawieja - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu
Agnieszka Pachciarz - Prezes Zarządu Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
Danuta Szymańska - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie
Elżbieta Kwiatek - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie
Grażyna Borkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie
Grzegorz Grygiel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w  Pleszewie
Halina Meller - Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych w Pleszew
Iwona Kałużna - Dyrektor Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie
Jerzy Wiśniewski - Dom Dziecka w Pleszewie
Jerzy Wiśniewski - Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie
Leszek Bierła - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w  Pleszewie
Lilla Deleszkiewicz - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w  Pleszewie
Marek Szczepański - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie
Maria Militowska - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Pleszewie
Michał Załustowicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie
Roman Paruszewski - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i ODN w Pleszewie
Grażyna Kaczmarek - Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie