Oświadczenia majątkowe 2015

Radni Powiatu Pleszewskiego

Barszczewski Wojciech

Góralczyk Agnieszka

Górczyńska Maria

Maciej  Ładziński

Kaczmarek Michał

Karalus Michał

Kazuś Przemysław

Kuberka Mirosław

Lis Leopold

Lisiak Zenon

Maciaszek Waldemar

Madaliński Andrzej

Maniak Wojciech

Reszel Renata

Rodek Zbigniew

Serbiak Zbigniew

Szewczyk Marek

Świderski Piotr

Zdunek Radomir

 

Przewodniczący Rady i Zarząd Powiatu

Mirosław Kuberka – Przewodniczący Rady Powiatu

Maciej Wasielewski – Starosta Pleszewski

Eugeniusz Tomasz Małecki – Wicestarosta Pleszewski

Michał Bartosz Kaczmarek – Członek Zarządu Powiatu

Radomir Sylwester Zdunek – Członek Zarządu Powiatu

Zbigniew Serbiak – Członek Zarządu Powiatu

 

Bogusława Prażucha - Sekretarz 

Mariusz Gramala - Skarbnik

 

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Aneta Lisek - Naczelnik Wydz. Architektury i Budownictwa

Renata Garsztka - Naczelnik Wydz. Komunikacji

Jacek Dolata - z-ca Naczelnika Wydz. Komunikacji

Marcin Sitnicki - Naczelnik Wydz. Nieruchomościami, Inwestycji i Rozwoju

Piotr Fabisz - Naczelnik Wydz. Ochrony Środowiska

Katarzyna Zawieja - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

Tadeusz Stefaniak - Prezes Zarządu Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Danuta Szymańska - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie

Elżbieta Kwiatek - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie

Grażyna Borkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

Grzegorz Grygiel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

Halina Meller - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszew

Iwona Kałużna - Dyrektor Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie

Jerzy Wiśniewski - Dom Dziecka w Pleszewie

Leszek Bierła - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie

Lilla Deleszkiewicz - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie Korekta

Marek Szczepański - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

Maria Militowska - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie

Michał Załustowicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie

Roman Paruszewski - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i ODN w Pleszewie

Grażyna Kaczmarek - Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie