Plany Strategie Programy

1. Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego 2014+

2. Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007 - 2015

       Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 za 2014 rok

       Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 za okres 2012-2013

       Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 za okres 2010-2011

       Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009

3. Program ochrony środowiska oraz plan gospodarki odpadami dla powiatu pleszewskiego

       AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI POWIATU PLESZEWSKIEGO - TOM I

       AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI POWIATU PLESZEWSKIEGO - TOM II

        PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU PLESZEWSKIEGO NA LATA 2014-2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2021

 

        Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2004-2005

        Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2006-2008      załącznik nr 1

        Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2012

        Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2013-2014