Powiatowy Rzecznik Konsumentów

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW: Małgorzata Nadera

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje :

- w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 7.30 - 14.30

w Starostwie Powiatowym w Pleszewie, budynek "D", pok. nr 303 
tel (0 62) 74 29 687

Dodatkowo można również kontaktować się poprzez adres e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

ZADANIAMI RZECZNIKA JEST OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW

- udzielanie bezpłatnych porad prawnych konsumentom;
- prowadzenie bezośredniej mediacji pomiędzy konsumentem a kontrahentem w przypadkach spornych;
- udzielanie pomocy w redagowaniu pism procesowych, formularzy, pozwów, itp.
- korzystanie z pomocy instytucji państwowych, jak Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy i organizacji pozarządowych;
- korzystanie z prawa interwencji ubocznej w razie potrzeby;
- udzielanie szczegółowej informacji o toku postępowania procesowego;

Więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Pleszewie po adresem:

http://pleszew.starostwo.gov.pl/?m=artykul&dm=117&sm=101