Kontrole i audyty wewnętrzne 2017 r.

Zarządzenie nr 26/2016 Starosty Pleszewskiego z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na 2017 rok.

1. Jednostka kontrolowana:

- Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie;

- Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie;

- Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie;

- Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie;

- Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych CKU w Marszewie;

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie;

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR.077.2.2017 z dnia 31.01.2017 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa.

Temat kontroli: zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji w jednostkach oświatowych Powiatu Pleszewskiego.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2016 r. – 31.01.2017 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 01 – 21.02.2017 r.

Załączniki:

Wniosków pokontrolnych nie sformułowano.

2. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych CKU w Marszewie.

Numer upoważnienia: OR.077.9.2017 z dnia 02.03.2017 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kompleksowa

Temat kontroli: prawidłowość funkcjonowania jednostki

Okres objęty kontrolą: 1.01.2016 r. – 31.01.2017 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 03 – 16.03.2017 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.     

3. Jednostka kontrolowana: Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.18.2017 z dnia 21.03.2017 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: ewidencja majątku oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2015 roku

Okres objęty kontrolą: 1.01.2016 r. – 28.02.2017 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 22.03 – 04.04.2017 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.          

4. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.26.2017 z dnia 21.04.2017 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: doraźna

Temat kontroli: prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Pleszewie według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Okres objęty kontrolą: 1.01.2016 r. – 31.03.2017 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.04 – 23.05.2017 r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne:

- Wydział Finansów,

- Wydział Organizacyjno - Administracyjny,

- Wydział Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju.

2 Odpowiedż na wystąpienia pokontrolne:

- Wydział Finansów,

- Wydział Organizacyjno - Administracyjny,

- Wydział Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju.

5. Jednostka kontrolowana: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.49.2017 z dnia 27.07.2017 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa

Temat kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji

Okres objęty kontrolą: 1.09.2016 r. – 31.08.2017 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 16 – 25.08.2017 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.     

6.          

   

   

      

 

Kontrole 2016 r.

Kontrole 2016

 

Zarządzenie nr 49/2015 Starosty Pleszewskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na 2016 rok.

 

1. Jednostka kontrolowana: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.7.2016 z dnia 1.02.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa

Temat kontroli: Kontrola i ocena realizacji zadania, w tym stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonana zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 2 – 5.02.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne. 

2. Jednostka kontrolowana: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.28.2016 z dnia 15.02.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Funkcjonowanie BIP oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2014 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01 – 15.02.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 16.02 – 01.03.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.     

3. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

Numer upoważnienia: OR.077.29.2016 z dnia 18.02.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: doraźna

Temat kontroli: Gospodarowanie majątkiem szkoły

Okres objęty kontrolą: 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 22.02 – 04.03.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.           

4. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie

Numer upoważnienia: OR.077.32.2016 z dnia 08.03.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Funkcjonowanie BIP oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2014 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01 – 08.03.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 09 – 24.03.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.      

5. Jednostka kontrolowana: Rodzinny Dom Dziecka w Białobłotach

Numer upoważnienia: OR.077.58.2016 z dnia 30.03.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Funkcjonowanie BIP oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2014 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01 – 30.03.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 31.03 – 12.04.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.         

6. Jednostka kontrolowana: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.78.2016 z dnia 18.04.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Funkcjonowanie BIP oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2014 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01 – 01.03.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 18 – 29.04.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.     

7. Jednostka kontrolowana: Dom Dziecka w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.87.2016 z dnia 09.05.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Prawidłowość, legalność i rzetelność przeprowadzania inwentaryzacji oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2014 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01 – 30.04.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 10 – 24.05.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.    

8. Jednostka kontrolowana: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.97.2016 z dnia 31.05.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kompleksowa

Temat kontroli: Prawidłowość funkcjonowania jednostki.

Okres objęty kontrolą: 1.01 – 31.05.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 01 – 14.06.2016 r.

Załączniki:

Wniosków pokontrolnych nie sformułowano.

9. Jednostka kontrolowana: Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.109.2016 z dnia 06.07.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa

Temat kontroli: Kontrola i ocena realizacji zadania, w tym stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Okres objęty kontrolą: 1.03 – 31.12.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 07 – 15.07.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.   

10. Jednostka kontrolowana: Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.113.2016 z dnia 23.08.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Prawidłowość realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej w 2016 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01 – 30.06.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 24.08 – 02.09.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.             

11. Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenie Poznańska 36 w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.120.2016 z dnia 07.09.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa

Temat kontroli: Kontrola i ocena realizacji zadania, w tym stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Okres objęty kontrolą: 1.03 – 30.06.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 08 – 15.09.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne. 

12. Jednostka kontrolowana: Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.122.2016 z dnia 19.09.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Prawidłowości, legalności i rzetelności przeprowadzania inwentaryzacji oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2014 roku.

Okres objęty kontrolą: 30.11.2015 – 30.08.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 19 - 30.09.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.      

13. Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca

Numer upoważnienia: OR.077.128.2016 z dnia 07.10.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa

Temat kontroli: Kontrola i ocena realizacji zadania, w tym stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizacji zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Okres objęty kontrolą: 01 – 30.06.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 10 - 17.10.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.     

14. Jednostka kontrolowana: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Choczu

Numer upoważnienia: OR.077.141.2016 z dnia 11.10.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: doraźna

Temat kontroli: Liczby słuchaczy

Okres objęty kontrolą: 1.09 – 11.10.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 12.10.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.      

15. Jednostka kontrolowana: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy

Numer upoważnienia: OR.077.142.2016 z dnia 17.10.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji w 2016 roku

Okres objęty kontrolą: 1.01 – 31.08.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 18 - 25.10.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.   

16. Jednostka kontrolowana: Pleszewskie Stowarzyszenie „Wspólna przyszłość”

Numer upoważnienia: OR.077.146.2016 z dnia 7.11.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa

Temat kontroli: Kontrola i ocena realizacji zadania, w tym stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonana zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2016 r. – 31.10.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 07 – 14.11.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.              

17. Jednostka kontrolowana: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.153.2016 z dnia 17.11.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Funkcjonowanie BIP oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2014 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01 – 16.11.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 17 – 30.11.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.   

18. Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenie Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Numer upoważnienia: OR.077.172.2016 z dnia 02.12.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa

Temat kontroli: Kontrola i ocena realizacji zadania, w tym stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Okres objęty kontrolą: 1.01 – 31.11.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 05 – 08.12.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.     

19. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.175.2016 z dnia 12.12.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Obsługa otwartych konkursów w dziedzinie kultury, kultury fizycznej sportu i turystyki oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2015 roku.

Okres objęty kontrolą: 01.01 – 31.11.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 12 - 23.12.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.      

20.        

       

          

          

      

       

      

           

 

 

         

        

        

   

   

         

 

Kontrole 2014 r.

           

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2014 roku

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

1. Jednostka kontrolowana: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.73.2014 z dnia 21.02.2014 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: Kompleksowa

 Temat kontroli: Prawidłowość funkcjonowania jednostki oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2012 roku.

 Okres objęty kontrolą: 1.06.2013 r. – 31.01.2014 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 24.02 – 7.03.2014 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.  

2. Jednostka kontrolowana: Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Rodziny w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.115.2014 z dnia 13.03.2014 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

 Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji w 2014 roku oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2012 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2014 r. – 28.02.2014 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 13 – 25.03.2014 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.    

3.   Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie

Numer upoważnienia: OR.077.122.2014 z dnia 26.03.2014 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Kontrola zarządcza oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2013 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2014 r. – 28.02.2014 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 27.03 – 9.04.2014 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

4. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.159.2014 z dnia 18.04.2014 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Kontrola zarządcza oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2012 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2014 r. – 31.03.2014 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 22.04 – 7.05.2014 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.  

5. Jednostka kontrolowana: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Dobrzycy

Numer upoważnienia: OR.077.166.2014 z dnia 14.05.2014 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej przez Powiat Pleszewski dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzycy w 2014 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2014 r. – 31.05.2014 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 19 – 23.05.2014 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.   

6. Jednostka kontrolowana: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.205.2014 z dnia 30.05.2014 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Kontrola zarządcza oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2013 roku.

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2014 r. – 31.05.2014 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 2 – 18.06.2014 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.      

7. Jednostka kontrolowana: Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.240.2014 z dnia 30.06.2014 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Ochrona Danych Osobowych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2012 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2014 r. – 30.06.2014 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1 – 15.07.2014 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.    

8. Jednostka kontrolowana: Rodzinny Dom Dziecka w Białobłotach

Numer upoważnienia: OR.077.256.2014 z dnia 18.07.2014 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Prawidłowość funkcjonowania jednostki oraz realizacja zaleceń z 2013 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2014 r. – 31.07.2014 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.07 – 1.08.2014 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.  

9. Jednostka kontrolowana: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.299.2014 z dnia 5.09.2014 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

 Temat kontroli: Ochrona danych osobowych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2013 roku.

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2014 r. – 31.08.2014 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 8 – 22.09.2014 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

10. Jednostka kontrolowana: Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.307.2014 z dnia 26.09.2014 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

 Temat kontroli: Ochrona danych osobowych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2012 roku.

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2014 r. – 31.08.2014 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 29.09 – 10.10.2014 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.      

11. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.337.2014 z dnia 12.11.2014 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

 Temat kontroli: Ochrona danych osobowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2012 roku.

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2014 r. – 31.10.2014 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 12 – 26.11.2014 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.    

12. Jednostka kontrolowana: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.349.2014 z dnia 8.12.2014 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

 Temat kontroli: Kontrola zarządcza oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2013 roku.

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2014 r. – 30.11.2014 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 8 – 19.12.2014 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne. 

13. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.310.2014 z dnia 21.10.2014 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

 Temat kontroli: Obsługa w zakresie rejestracji pojazdów oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2013 roku.

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2014 r. – 30.09.2014 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.10 – 3.11.2014 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.  

.            

              

           

        

            

             

           

       

          

 

Kontrole 2015 r.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2015 roku

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

1. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.24.2015 z dnia 2.02.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Ochrona danych osobowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2013 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.12.2014 r. – 31.01.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 2 – 18.02.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.      

2. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.44.2015 z dnia 2.03.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Ochrona danych osobowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2014 roku.

 Okres objęty kontrolą: 1.12.2014 r. – 28.02.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 3 – 16.03.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne. 

3. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

Numer upoważnienia: OR.077.74.2015 z dnia 25.03.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Ochrona danych osobowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2013 roku.

Okres objęty kontrolą: 30.06.2014 r. – 28.02.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 26.03 – 10.04.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.              

4. Jednostka kontrolowana: Dom Dziecka w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.77.2015 z dnia 20.04.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Racjonalna gospodarka finansowa oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2013 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2014 r. – 31.03.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.04 – 05.05.2014 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.   

5. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach

Numer upoważnienia: OR.077.90.2015 z dnia 15.05.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji w 2015 r. oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2013 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2015 r. – 30.04.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 18 – 29.05.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.    

6. Jednostka kontrolowana: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenie „Edukacja-Młodzież” w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.98.2015 z dnia 3.06.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

 Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji w 2015 roku oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2013 roku.

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2015 r. – 31.05.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 8 – 18.06.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.     

7. Jednostka kontrolowana: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.112.2015 z dnia 14.07.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

 Temat kontroli: Racjonalna gospodarka finansowa oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2013 roku.

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2015 r. – 30.06.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 14 – 27.07.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.     

8.  Jednostka kontrolowana: Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.124.2015 z dnia 17.08.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Racjonalna gospodarka finansowa oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2013 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2015 r. – 30.06.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 18 – 31.08.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

9. Jednostka kontrolowana:

- Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie

- Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie

- Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie

- Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie

- Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.131.2015 z dnia 11.09.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: doraźna

Temat kontroli: Ocena działalności bibliotek szkolnych w jednostkach oświatowych powiatu pleszewskiego

Okres objęty kontrolą: 1.01.2015 r. – 31.08.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 16 – 29.09.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne LiG Pleszew, 

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne ZST Pleszew,

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne ZPS Pleszew,

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne ZSP-P CKU Marszew,

Odpowiedź na wystąpienie ZSU-G Pleszew.

10. Jednostka kontrolowana: Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.136.2015 z dnia 2.10.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Ochrona danych osobowych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2013 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2015 r. – 30.09.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 5 – 16.10.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.     

11. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.143.2015 z dnia 19.10.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Racjonalna gospodarka finansowa oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2014 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2015 r. – 30.09.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 19 – 30.10.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.    

12. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie

Numer upoważnienia: OR.077.161.2015 z dnia 9.11.2015 r. i OR.077.180.2015 z dnia 12.11.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: doraźna

Temat kontroli: Weryfikacja planowanych i wydatkowanych środków na opał, żywność, remonty oraz przyznawanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie.

Okres objęty kontrolą: 1.10.2015 r. – 30.10.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 10 – 13.11.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.   

13. Jednostka kontrolowana: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.181.2015 z dnia 16.11.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa

Temat kontroli: Prawidłowość funkcjonowania jednostki

Okres objęty kontrolą: 1.01.2015 r. – 31.10.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 16 – 20.11.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.  

14. Jednostka kontrolowana: Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.182.2015 z dnia 23.11.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Racjonalna gospodarka finansowa oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2014 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.07.2015 r. – 30.09.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 23.11 – 4.12.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.  

15. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.189.2015 z dnia 9.12.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Wydawanie pozwoleń na budowę/rozbiórkę oraz sprawdzenie zaleceń pokontrolnych z 2014 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.07.2015 r. – 30.11.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 09 – 23.12.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.              

16.