Kontrole 2015 r.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2015 roku

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

1. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.24.2015 z dnia 2.02.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Ochrona danych osobowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2013 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.12.2014 r. – 31.01.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 2 – 18.02.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.      

2. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.44.2015 z dnia 2.03.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Ochrona danych osobowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2014 roku.

 Okres objęty kontrolą: 1.12.2014 r. – 28.02.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 3 – 16.03.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne. 

3. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

Numer upoważnienia: OR.077.74.2015 z dnia 25.03.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Ochrona danych osobowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2013 roku.

Okres objęty kontrolą: 30.06.2014 r. – 28.02.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 26.03 – 10.04.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.              

4. Jednostka kontrolowana: Dom Dziecka w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.77.2015 z dnia 20.04.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Racjonalna gospodarka finansowa oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2013 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2014 r. – 31.03.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.04 – 05.05.2014 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.   

5. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach

Numer upoważnienia: OR.077.90.2015 z dnia 15.05.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji w 2015 r. oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2013 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2015 r. – 30.04.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 18 – 29.05.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.    

6. Jednostka kontrolowana: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenie „Edukacja-Młodzież” w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.98.2015 z dnia 3.06.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

 Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji w 2015 roku oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2013 roku.

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2015 r. – 31.05.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 8 – 18.06.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.     

7. Jednostka kontrolowana: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.112.2015 z dnia 14.07.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

 Temat kontroli: Racjonalna gospodarka finansowa oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2013 roku.

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2015 r. – 30.06.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 14 – 27.07.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.     

8.  Jednostka kontrolowana: Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.124.2015 z dnia 17.08.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Racjonalna gospodarka finansowa oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2013 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2015 r. – 30.06.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 18 – 31.08.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

9. Jednostka kontrolowana:

- Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie

- Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie

- Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie

- Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie

- Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.131.2015 z dnia 11.09.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: doraźna

Temat kontroli: Ocena działalności bibliotek szkolnych w jednostkach oświatowych powiatu pleszewskiego

Okres objęty kontrolą: 1.01.2015 r. – 31.08.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 16 – 29.09.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne LiG Pleszew, 

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne ZST Pleszew,

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne ZPS Pleszew,

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne ZSP-P CKU Marszew,

Odpowiedź na wystąpienie ZSU-G Pleszew.

10. Jednostka kontrolowana: Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.136.2015 z dnia 2.10.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Ochrona danych osobowych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2013 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2015 r. – 30.09.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 5 – 16.10.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.     

11. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.143.2015 z dnia 19.10.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Racjonalna gospodarka finansowa oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2014 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2015 r. – 30.09.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 19 – 30.10.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.    

12. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie

Numer upoważnienia: OR.077.161.2015 z dnia 9.11.2015 r. i OR.077.180.2015 z dnia 12.11.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: doraźna

Temat kontroli: Weryfikacja planowanych i wydatkowanych środków na opał, żywność, remonty oraz przyznawanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie.

Okres objęty kontrolą: 1.10.2015 r. – 30.10.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 10 – 13.11.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.   

13. Jednostka kontrolowana: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.181.2015 z dnia 16.11.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa

Temat kontroli: Prawidłowość funkcjonowania jednostki

Okres objęty kontrolą: 1.01.2015 r. – 31.10.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 16 – 20.11.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.  

14. Jednostka kontrolowana: Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.182.2015 z dnia 23.11.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Racjonalna gospodarka finansowa oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2014 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.07.2015 r. – 30.09.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 23.11 – 4.12.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.  

15. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.189.2015 z dnia 9.12.2015 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Wydawanie pozwoleń na budowę/rozbiórkę oraz sprawdzenie zaleceń pokontrolnych z 2014 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.07.2015 r. – 30.11.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 09 – 23.12.2015 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.              

16.