Wykaz przeprowadzonych kontroli w roku 2004

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 9/04 z dnia 1.03.2004r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2003r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2004r. - 31.01.2004r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1.03.2004r. - 12.03.2004r.

Akta sprawy - Sekretarz Powiatu w Pleszewie

Jednostka kontrolowana: Zespól Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 20/04 z dnia 24.03.2004r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2003r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2004r. - 29.02.2004r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 24.03.2004r. - 16.04.2004r.

Akta sprawy - Sekretarz Powiatu w Pleszewie

Jednostka kontrolowana: I Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 29/04 z dnia 23.04.2004r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2003r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2004r. - 31.03.2004r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 23.04.2004r. - 28.04.2004r.

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2003r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2004r. - 31.01.2004r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 06.05.2004r. - 17.05.2004r.

Akta sprawy - Sekretarz Powiatu w Pleszewie

Jednostka kontrolowana: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 37/04 z dnia 17.05.2004r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2003r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2004r. - 31.01.2004r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 18.05.2004r. - 21.05.2004r.

Ustalenia: nieprawidłowości nie stwierdzono

Akta sprawy - Sekretarz Powiatu w Pleszewie

Jednostka kontrolowana: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 40/04 z dnia 2.06.2004r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2003r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2004r. - 31.03.2004r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 3.06.2004r. - 17.06.2004r.

Akta sprawy - Sekretarz Powiatu w Pleszewie

Jednostka kontrolowana: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pleszewie
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 38/04 z dnia 26.05.2004r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2003r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2004r. - 30.04.2004r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 26.05.2004r. - 02.06.2004r.

Akta sprawy - Sekretarz Powiatu w Pleszewie

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewi
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 57/04 z dnia 29.06.2004r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2003r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2004r. - 31.05.2004r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1.07.2004r. - 16.07.2004r.

Akta sprawy - Sekretarz Powiatu w Pleszewie

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie.
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 60/04 z dnia 16.07.2004r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2003r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2004r. - 30.06.2004r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 20.07.2004r. - 30.07.2004r. i 17.08.2004r.

Akta sprawy - Sekretarz Powiatu w Pleszewie

Jednostka kontrolowana: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie.
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 81/04 z dnia 16.08.2004r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2003r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2004r. - 30.06.2004r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 17.08.2004r. - 25.08.2004r.

Akta sprawy - Sekretarz Powiatu w Pleszewie

Jednostka kontrolowana: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 95/04 z dnia 5.10.2004r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2003r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2004r. - 30.06.2004r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 5.10.2004r. - 8.10.2004r.

Akta sprawy - Sekretarz Powiatu w Pleszewie

Jednostka kontrolowana: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie.
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 91/04 z dnia 28.09.2004r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2003r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2004r. - 31.07.2004r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 29.09.2004r. - 1.10.2004r.

Akta sprawy - Sekretarz Powiatu w Pleszewie

Jednostka kontrolowana: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie.
Temat kontroli: Kontrola szkoleń organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie w okresie od 1 stycznia 2003r. do 30 czerwca 2004r.

Jednostka kontrolowana: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 82/04 z dnia 16.08.2004r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola doraźna.

Temat kontroli: Kontrola szkoleń organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie w okresie od 1 stycznia 2003r. do 30 czerwca 2004r.

Zakres kontroli:

1.Ogólna organizacja Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
2.Doradztwo metodyczne.
3.Wydawanie czasopism oświatowych.
4.Formy doskonalenia zawodowego.
5.Sprawy finansowe.
6.Ustalenia końcowe.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2003r. - 30.06.2004r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 26.08.2004r. - 10.09.2004r.

Akta sprawy - Sekretarz Powiatu w Pleszewie

Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie.
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 114/04 z dnia 7.12.2004r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2003r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2004r. - 31.08.2004r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 8, 10, 13, 16 i 21.12.2004r.

Ustalenia: nieprawidłowości nie stwierdzono.

Akta sprawy - Sekretarz Powiatu w Pleszewie

Jednostka kontrolowana: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 98/04 z dnia 6.10.2004r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2003r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2004r. - 30.06.2004r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 7.10.2004r. - 20.10.2004r.

Ustalenia: nieprawidłowości nie stwierdzono.

Akta sprawy - Sekretarz Powiatu w Pleszewie

Jednostka kontrolowana: Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie.
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 118/04 z dnia 21.12.2004r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2003r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2004r. - 30.06.2004r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 23.12.2004r. - 29.12.2004r.

Akta sprawy - Sekretarz Powiatu w Pleszewie

Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 107/04 z dnia 15.11.2004r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2003r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2004r. - 31.08.2004r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 17, 18, 29, 30.11.2004r. oraz 1 - 3.12.2004r.

Akta sprawy - Sekretarz Powiatu w Pleszewie

Jednostka kontrolowana: Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli - Warsztaty Szkolne w Pleszeszewie
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 106/04 z dnia 2.11.2004r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2003r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2004r. - 30.06.2004r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 2.11.2004r. - 10.11.2004r.

Jednostka kontrolowana: Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 103/04 z dnia 21.10.2004r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2003r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2004r. - 31.08.2004r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 25.10.2004r. - 29.10.2004r.