Wykaz przeprowadzonych kontroli w roku 2005

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.
Temat kontroli: Celowość wykorzystania służbowych samochodów osobowych oraz prawidłowość zawieranych umów o pracę z pracownikami administracji w Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie w 2004r.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 4/05 z dnia 12.01.2005r. Starosty Pleszewskiego

Rodzaj kontroli: kontrola doraźna

Temat kontroli: Celowość wykorzystania służbowych samochodów osobowych oraz prawidłowość zawieranych umów o pracę z pracownikami administracji w Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie w 2004r.

Zakres kontroli:
I. Zgodność prowadzonej dokumentacji związanej z eksploatacją służbowych samochodów osobowych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
II.Dokumentowanie celowości wyjazdów służbowych samochodów osobowych.
III.Zgodność sporządzonych umów o pracę z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi.
IV.Ustalenia końcowe.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2004r. - 31.12.2004r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 12.01.2005r. - 18.01.2005r.

Akta sprawy: Sekretarz Powiatu

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.
Temat kontroli: Zasadności zawierania umów zleceń oraz umów o dzieło z pracownikami.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 18/05 z dnia 16.02.2005r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola doraźna.

Temat kontroli: Zasadności zawierania umów zleceń oraz umów o dzieło z pracownikami.

Zakres kontroli: Zasadność zawierania umów zleceń oraz umów o dzieło z pracownikami Zespołu Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie w 2004r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2004r. - 31.12.2004r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 18.02.2005r. - 28.02.2005r. i 7.03.2005r.

Akta sprawy: Sekretarz Powiatu

Jednostka kontrolowana: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pleszewie.
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 37/05 z dnia 18.03.2005r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2004r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2005r. - 28.02.2005r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.03.2005r. - 24.03.2005r. i 30.03.2005r.

Ustalenia: nieprawidłowości nie stwierdzono.

Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Pleszewie.
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 49/05 z dnia 4.05.2005r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2004r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2004r. - 31.10.2004r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 23.05.2005r. - 2.06.2005r.

Akta sprawy: Sekretarz Powiatu

Jednostka kontrolowana: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie.
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 29/05 z dnia 11.03.2005r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2004r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2005r. - 28.02.2005r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 14.03.2005r. - 18.03.2005r.

Akta sprawy: Sekretarz Powiatu

Jednostka kontrolowana: I Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie.
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 40/05 z dnia 31.03.2005r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2004r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2005r. - 28.02.2005r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1.04.2005r. - 7.04.2005r.

Akta sprawy: Sekretarz Powiatu

Jednostka kontrolowana: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie.
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 42/05 z dnia 11.04.2005r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2004r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2005r. - 31.03.2005r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 11.04.2005r. - 14.04.2005r.

Akta sprawy: Sekretarz Powiatu

Jednostka kontrolowana: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie.
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 66/05 z dnia 23.05.2005r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2004r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2005r. - 30.04.2005r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 23.05.2005r. - 2.06.2005r.

Akta sprawy: Sekretarz Powiatu

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 66/05 z dnia 3.06.2005r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2004r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2005r. - 30.04.2005r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 6.06.2005r. - 16.06.2005r.

Akta sprawy: Sekretarz Powiatu

Jednostka kontrolowana: Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 70/05 z dnia 16.06.2005r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2004r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2005r. - 31.05.2005r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 20.06.2005r. - 29.06.2005r.

Akta sprawy: Sekretarz Powiatu

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 79/05 z dnia 1.07.2005r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2004r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2005r. - 31.05.2005r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 4.07.2005r. - 14.07.2005r.

Akta sprawy: Sekretarz Powiatu

Jednostka kontrolowana: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 88/05 z dnia 16.08.2005r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2004r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2005r. - 31.07.2005r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 17.08.2005r. - 25.08.2005r.

Akta sprawy: Sekretarz Powiatu

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół : Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawiocznego w Marszewie
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 80/05 z dnia 14.07.2005r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2004r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2005r. - 30.06.2005r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.07.2005r. - 28.07.2005r.

Akta sprawy: Sekretarz Powiatu

Jednostka kontrolowana: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 89/05 z dnia 29..08.2005r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2004r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2005r. - 31.07.2005r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 30.08.2005r. - 6.09.2005r.

Akta sprawy: Sekretarz Powiatu

Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 90/05 z dnia 08.09.2005r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2004r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2005r. - 31.08.2005r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 12.09.2005r. - 20.09.2005r.

Akta sprawy: Sekretarz Powiatu

Jednostka kontrolowana: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 95/05 z dnia 23.09.2005r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2004r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2005r. - 30.06.2005r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 26.09.2005r. - 28.09.2005r.

Zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

Akta sprawy: Sekretarz Powiatu

Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 99/05 z dnia 5.10.2005r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2004r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2005r. - 30.09.2005r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 5.10.2005r. - 21.10.2005r.

Akta sprawy: Sekretarz Powiatu

Jednostka kontrolowana: Gospodarstwo Pomocnicze przy CKP iODN w Pleszewie
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 111/05 z dnia 5.10.2005r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2004r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2005r. - 30.06.2005r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 20.10.2005r. - 15.11.2005r.

Akta sprawy: Sekretarz Powiatu

Jednostka kontrolowana: Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSRCKU w Marszewie
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 123/05 z dnia 14.11.2005r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2004r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2005r. - 30.06.2005r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 18.11.2005r. - 30.11.2005r.

Akta sprawy: Sekretarz Powiatu

Jednostka kontrolowana: Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie
Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 157/05 z dnia 27.12.2005r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2004r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2005r. - 30.06.2005r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 27.12.2005r. - 29.12.2005r.

Akta sprawy: Sekretarz Powiatu