Wykaz przeprowadzonych kontroli w roku 2006

Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 179/06 z dnia 11.12.2006r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2005r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2006r. - 31.10.2006r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 12.12.2006r. - 21.12.2006r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.

2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

Jednostka kontrolowana: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie
Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2005r.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 34/06 z dnia 22.02.2006r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2005r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2006r. - 31.01.2006r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 23.02.2006r. - 27.02.2006r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne. Strona 1 Strona 2

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

Jednostka kontrolowana: I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie
Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2005 r.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 36/06 z dnia 02.03.2006r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2005r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2006r. - 28.02.2006r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 06.03.2006r. - 10.03.2006r.

Załączniki:

Wystąpienie pokontrolne (s.1)
Wystąpienie pokontrolne (s. 2)
Wystąpienie pokontrolne (s.3)
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

Jednostka kontrolowana: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie
Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2005r.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 37/06 z dnia 09.03.2006r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2005r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2006r. - 28.02.2006r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 13.03.2006r. - 17.03.2006r.

Załączniki:

Wystąpienie pokontrolne
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (s. 1)
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (s. 2)

Jednostka kontrolowana: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie
Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2005r

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 41/06 z dnia 16.03.2006r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2005r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2006r. - 28.02.2006r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 20.03.2006r. - 24.03.2006r.

Załączniki:

Wystąpienie pokontrolne (s.1)
Wystąpienie pokontrolne (s. 2)
Wystąpienie pokontrolne (s.3)
Wystąpienie pokontrolne (s. 4)
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (s. 1)
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (s. 2)

Jednostka kontrolowana: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pleszewie
Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2005r.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 42/06 z dnia 22.03.2006r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2005r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2006r. - 28.02.2006r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 27.03.2006r. - 31.03.2006r.

Załączniki:

Wystąpienie pokontrolne (s.1)
Wystąpienie pokontrolne (s. 2)
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie
Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2005r.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 46/06 z dnia 30.03.2006r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2005r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2006r. - 28.02.2006r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 3.04.2006r. - 12.04.2006r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.
2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkól Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pleszewie
Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2005r.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 54/06 z dnia 13.04.2006r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2005r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2006r. - 31.03.2006r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 18.04.2006r. - 27.04.2006r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.
2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

Jednostka kontrolowana: Zespól Szkół Specjalnych w Pleszewie
Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2005r.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 61/06 z dnia 2.05.2006r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2005r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2006r. - 31.03.2006r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 4.05.2006r. - 11.05.2006r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.
2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.