Wykaz przeprowadzonych kontroli w roku 2007

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli.

Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 10/07 z dnia 30.01.2007r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola doraźna

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji.

Zakres kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadania prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Broniszewicach.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2006r. - 31.12.2006r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 30.01.2007r. - 23.02.2007r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.

2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

Jednostka kontrolowana: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 30/07 z dnia 26.03.2007r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2006r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2007r. - 28.02.2007r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 27.03.2007r. - 02.04.2007r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.

2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

Jednostka kontrolowana: I Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 32/07 z dnia 02.04.2007r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2006r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2007r. - 28.02.2007r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 04.04.2007r. - 11.04.2007r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.

2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

Jednostka kontrolowana: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 37/07 z dnia 11.04.2007r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2006r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2007r. - 31.03.2007r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 13.04.2007r. - 19.04.2007r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.

2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

Jednostka kontrolowana: Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 43/07 z dnia 30.04.2007r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2006r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2007r. - 31.03.2007r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 07.05.2007r. - 11.05.2007r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.

2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 59/07 z dnia 10.05.2007r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2006r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2007r. - 30.04.2007r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 15.05.2007r. - 21.05.2007r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.

2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 60/07 z dnia 21.05.2007r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Starostę Pleszewskiego w 2006r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2007r. - 30.04.2007r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 23.05.2007r. - 5.06.2007r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.

2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

Jednostka kontrolowana: Policealna Szkoła Kosmetyczna i Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 61/07 z dnia 22.05.2007r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola doraźna

Temat kontroli: Prawidłowość rozliczania się systemem liczbowym uczniów szkół niepublicznych .

Zakres kontroli: Prawidłowość rozliczania się systemem liczbowym uczniów za okres od września 2005r. do sierpnia 2006r. przez Policealną Szkołę Kosmetyczną i Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Pleszewie.

Okres objęty kontrolą: 1.09.2005r. - 31.08.2006r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 23 - 24.05.2007r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.

2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

Jednostka kontrolowana: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 61/07 z dnia 22.05.2007r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola doraźna

Temat kontroli: Prawidłowość rozliczania się systemem liczbowym uczniów szkół niepublicznych .

Zakres kontroli: Prawidłowość rozliczania się systemem liczbowym uczniów za okres od września 2005r. do sierpnia 2006r. przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie.

Okres objęty kontrolą: 1.09.2005r. - 31.08.2006r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 25.05.2007r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.

2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 66/07 z dnia 4.06.2007r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2006r.

Okres objęty kontrolą: od 1.01.2007r. do 30.04.2007r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 6 - 20.06.2007r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.
2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

Jednostka kontrolowana: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 86/07 z dnia 18.06.2007r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2006r.

Okres objęty kontrolą: od 1.01.2007r. do 31.05.2007r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 22 - 28.06.2007r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.
2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

Jednostka kontrolowana: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 127/07 z dnia 10.09.2007r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu powiatu w 2007r.

Zakres kontroli:

I. Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu powiatu.

II. Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych przy wydatkowaniu środków pochodzących z dotacji z budżetu powiatu.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2007r. - 31.08.2007r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 11-18.09.2007r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.

2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

Jednostka kontrolowana: Warsztaty Szkolne Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 153/07 z dnia 01.10.2007r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonywanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2007r. - 30.06.2007r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 02-15.10.2007r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.

2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 157/07 z dnia 08.10.2007r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: Prawidłowość dokonywanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2007r. - 31.08.2007r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 09-19.10.2007r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.

2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.