Wykaz kontroli przeprowadzonych w roku 2008.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli


1. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 44/08 z dnia 11.02.2008r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: kontrola doraźna

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji.

Zakres kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadania prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Broniszewicach w okresie od 1 stycznia 2007r.      do 31 grudnia 2007r.
Okres objęty kontrolą: 1.01.2006r. - 31.12.2006r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 11.02.2008r. - 22.02.2008r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.  

2. Jednostka kontrolowana: I Liceum Ogólnokształcące Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 53/08 z dnia 03.03.2008r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2007r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2008r. - 29.02.2008r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 03.03.2008r. - 07.03.2008r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.


3. Jednostka kontrolowana: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 74/08 z dnia 07.03.2008r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2007r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2008r. - 29.02.2008r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 07.03.2008r. - 21.03.2008r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.  

4. Jednostka kontrolowana: Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 87/08 z dnia 27.03.2008r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2007r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2008r. - 31.03.2008r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 31.03.2008r. - 11.04.2008r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.  

5. Jednostka kontrolowana: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 97/08 z dnia 14.04.2008r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2007r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2008r. - 31.03.2008r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 16.04.2008r. - 22.04.2008r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.  

6. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 137/08 z dnia 24.04.2008r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2007r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2008r. - 31.03.2008r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 25.04.2008r. - 12.05.2008r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.  

7. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 143/08 z dnia 14.05.2008r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2007r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2008r. - 31.04.2008r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 15.05.2008r. - 30.05.2008r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

8. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 171/08 z dnia 03.06.2008r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2007r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2008r. - 31.04.2008r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 04.06.2008r. - 17.06.2008r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne. 

9. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 198/08 z dnia 17.06.2008r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2007r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2008r. - 31.05.2008r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 20.06.2008r. - 03.07.2008r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.

2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne. 

10. Jednostka kontrolowana: Poradnia Psychologiczo - Pedagogiczna w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 210/08 z dnia 04.07.2008r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2007r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2008r. - 30.06.2008r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 08.07.2008r. - 14.07.2008r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.

2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.   

11. Jednostka kontrolowana: Gospodarstwo Pomocnicze - Warsztaty Szkolne CKP w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 245/08 z dnia 31.07.2008r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej. 

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na

podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2007r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2008r. - 30.06.2008r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 04.08.2008r. - 08.08.2008r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.

2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

12. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Gospodarstwo Pomocnicze w Marszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 282/08 z dnia 15.09.2008r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2007r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2008r. - 30.06.2008r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 17.09.2008r. - 23.09.2008r.

Załączniki:
1. Wystąpienie pokontrolne.

2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne   

13. Jednostka kontrolowana: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 294/08 z dnia 24.09.2008r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2007r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2008r. - 30.06.2008r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 25.09.2008r. - 01.10.2008r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.

2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

14. Jednostka kontrolowana: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 305/08 z dnia 03.10.2008r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2007r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2008r. - 31.08.2008r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 06.10.2008r. - 17.10.2008r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.

2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

15. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 323/08 z dnia 20.10.2008r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2007r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2008r. - 30.09.2008r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.10.2008r. - 04.11.2008r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.  

16. Jednostka kontrolowana: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie
Numer upoważnienia: OR. 0114 - 332/08 z dnia 04.11.2008r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2008r. - 31.10.2008r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 05.11.2008r. - 13.11.2008r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

17. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie
Numer upoważnienia: OR. 0114 - 340/08 z dnia 14.11.2008r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2007r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2008r. - 31.10.2008r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 17.11.2008r. - 28.11.2008r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

18. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Pleszewie
Numer upoważnienia: OR. 0114 - 358/08 z dnia 04.12.2008r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2007r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2008r. - 31.10.2008r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 08.12.2008r. - 19.12.2008r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.