Wykaz kontroli przeprowadzonych w roku 2009.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli


1. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 12/09 z dnia 05.02.2009r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: kontrola doraźna

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji.

Zakres kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadania prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Broniszewicach w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.
Okres objęty kontrolą: 1.01.2008r. - 31.12.2008r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 09.02.2009r. - 20.02.2009r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

2. Jednostka kontrolowana: I Liceum Ogólnokształcące Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 41/09 z dnia 25.02.2009r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2008r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2009r. - 28.02.2009r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 02.03.2009r. - 06.03.2009r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

3. Jednostka kontrolowana: Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 43/09 z dnia 09.03.2009r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2008r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2009r. - 28.02.2009r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 11.03.2009r. - 17.03.2009r.

Wniosków pokontrolnych nie sformułowano.

4. Jednostka kontrolowana: Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 52/09 z dnia 17.03.2009r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2008r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2009r. - 28.02.2009r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 20.03.2009r. - 02.04.2009r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

5. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 56/09 z dnia 06.04.2009r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2008r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2009r. - 03.2009r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 07.04.2009r. - 20.04.2009r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

6. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 100/09 z dnia 21.04.2009r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: kontrola doraźna.

Temat kontroli: prawidłowość planowanych środków finansowych na wynagrodzenia.

Zakres kontroli: prawidłowość planowania środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) ZSRCKU w Marszewie w 2008r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2008r. - 31.12.2008r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 22.04.2009r. - 30.04.2009r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

7. Jednostka kontrolowana: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 101/09 z dnia 21.04.2009r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2008r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2009r. - 31.03.2009r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 24.04.2009r. - 30.04.2009r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

8. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 133/09 z dnia 06.05.2009r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2008r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2009r. - 30.04.2009r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 06.05.2009r. - 19.05.2009r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

9. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 152/09 z dnia 22.05.2009r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2008r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2009r. - 30.04.2009r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 25.05.2009r. - 05.06.2009r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

10. Jednostka kontrolowana: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 184/09 z dnia 08.06.2009r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2008r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2009r. - 31.05.2009r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 10.06.2009r. - 18.06.2009r.

Wniosków pokontrolnych nie sformułowano.

11. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 197/09 z dnia 17.06.2009r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2008r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2009r. - 31.05.2009r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 22.06.2009r. - 03.07.2009r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

12. Jednostka kontrolowana: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 233/09 z dnia 06.07.2009r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej .             

Okres objęty kontrolą: 1.01.2009r. - 30.06.2009r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 08.07.2009r. - 14.07.2009r.

Wniosków pokontrolnych nie sformułowano.

13. Jednostka kontrolowana: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 286/09 z dnia 24.07.2009r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej .             

Okres objęty kontrolą: 1.01.2009r. - 30.06.2009r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 27.07.2009r. - 31.07.2009r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.
2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.   

14. Jednostka kontrolowana: Warsztaty Szkolne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 300/09 z dnia 07.08.2009r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2008r.             

Okres objęty kontrolą: 1.01.2009r. - 30.06.2009r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 24.08.2009r. - 28.08.2009r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

15. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 320/09 z dnia 02.09.2009r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2008r.             

Okres objęty kontrolą: 1.01.2009r. - 31.07.2009r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 03.09.2009r. - 16.09.2009r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

16. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Pleszew.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 367/09 z dnia 17.09.2009r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2008r.             

Okres objęty kontrolą: 1.01.2009r. - 31.08.2009r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 18.09.2009r. - 01.10.2009r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

17. Jednostka kontrolowana: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 375/09 z dnia 05.10.2009r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2008r.                                                

Okres objęty kontrolą: 1.01.2009r. - 31.08.2009r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 06.10.2009r. - 19.10.2009r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.
2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.    

18. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Gospodarstwo Pomocnicze w Marszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 385/09 z dnia 21.10.2009r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2008r.                                                

Okres objęty kontrolą: 1.01.2009r. - 30.06.2009r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 22.10.2009r. - 28.10.2009r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.
2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.      

19. Jednostka kontrolowana: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 392/09 z dnia 30.10.2009r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2008r.                                                

Okres objęty kontrolą: 1.01.2009r. - 30.06.2009r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 02.11.2009r. - 06.11.2009r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.
2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.      

20. Jednostka kontrolowana: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 397/09 z dnia 13.11.2009r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej .             

Okres objęty kontrolą: 1.01.2009r. - 31.10.2009r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 16.11.2009r. - 20.11.2009r.

Wniosków pokontrolnych nie sformułowano. 

21. Jednostka kontrolowana: Gospodarstwo Powiatowe przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 398/09 z dnia 24.11.2009r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej.                                                

Okres objęty kontrolą: 1.01.2009r. - 30.06.2009r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 25.11.2009r. - 01.12.2009r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.
2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne. 

22. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 421/09 z dnia 03.12.2009r. Starosty Pleszewskiego.
 
Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca.

Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej.

Zakres kontroli: prawidłowość dokonanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej.                                                

Okres objęty kontrolą: 1.01.2009r. - 31.10.2009r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 07.12.2009r. - 22.12.2009r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.
2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.