Wykaz kontroli przeprowadzonych w roku 2010 r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli


1. Jednostka kontrolowana: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 65/10 z dnia 09.04.2010r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa

Temat kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji.

Zakres kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej przez Powiat Pleszewski dla Zasadniczej Szkoły zawodowej Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w 2010r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2010r. - 31.03.2010r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 12.04.2010r. - 21.04.2010r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.


2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

 

2. Jednostka kontrolowana: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Dobrzycy

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 89/10 z dnia 04.05.2010r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa

Temat kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji.

Zakres kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej przez Powiat Pleszewski dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w 2010r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2010r. - 31.03.2010r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 05.05.2010r. - 14.05.2010r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

 

3. Jednostka kontrolowana: Warsztaty Szkolne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 98/10 z dnia 20.05.2010r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: System finansowania zadań o charakterze usługowych i wydatków bieżących w 2010r.

Zakres kontroli: System finansowania zadań o charakterze usługowych i wydatków bieżących w 2010r. oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2009r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2010r. - 30.04.2010r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.05.2010r. - 02.06.2010r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

 

4. Jednostka kontrolowana: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 121/10 z dnia 14.06.2010r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Gospodarka pieniężna i rozrachunki.

Zakres kontroli: Gospodarka pieniężna i rozrachunki w 2010r. oraz sprawdzenie wykonania zaleceń z 2009r

Okres objęty kontrolą: 1.01.2010r. - 31.05.2010r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 16.06.2010r. - 30.06.2010r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

 

5. Jednostka kontrolowana: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 139/10 z dnia 02.07.2010r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola kompleksowa

Temat kontroli: Prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Zakres kontroli: Prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2010r. - 31.05.2010r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 05.07.2010r. - 15.07.2010r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.


2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

 

6. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 151/10 z dnia 23.07.2010r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Gospodarka pieniężna i rozrachunki

Zakres kontroli: Gospodarka pieniężna i rozrachunki w 2010r. oraz sprawdzenie wykonania zaleceń z 2009r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2010r. - 30.06.2010r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 26.07.2010r. - 06.08.2010r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

 

7. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 173/10 z dnia 27.08.2010r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Doraźna

Temat kontroli:  Sprawdzenia liczby uczniów wykazanych w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2010/2011 z zestawieniem uczniów z podziałem na typy szkół i klas wg aktualnego stanu przedłożonego organowi prowadzącemu 24.08.2010r., porównanie danych zawartych w Księdze Uczniów z arkuszami ocen oraz dziennikami lekcyjnymi, ustalenie stanów klas po egzaminach poprawkowych na dzień 27.08.2010., sprawdzenie liczby uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2009/2010 oraz aktualności opinii / zwolnień lekarskich, powiadomienia wójta, burmistrza, prezydenta o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwentów gimnazjów, którzy nie ukończyli 18 lat w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Zakres kontroli:  Sprawdzenia liczby uczniów wykazanych w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2010/2011 z zestawieniem uczniów z podziałem na typy szkół i klas wg aktualnego stanu przedłożonego organowi prowadzącemu 24.08.2010r., porównanie danych zawartych w Księdze Uczniów z arkuszami ocen oraz dziennikami lekcyjnymi, ustalenie stanów klas po egzaminach poprawkowych na dzień 27.08.2010., sprawdzenie liczby uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2009/2010 oraz aktualności opinii / zwolnień lekarskich, powiadomienia wójta, burmistrza, prezydenta o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwentów gimnazjów, którzy nie ukończyli 18 lat w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2010r. - 30.06.2010r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 26.07.2010r. - 06.08.2010r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

 

8. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR. 0114 - 174/10 z dnia 30.08.2010r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 2009r.

Zakres kontroli: Projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 2009r. oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2009r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2009r. - 31.12.2009r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 02.09.2010r. - 16.09.2010r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.