Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2012 r.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2012r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli.

1. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.5.2012 z dnia 17.01.2012r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: Kontrola doraźna.

 Temat kontroli: ustalenie rzeczywistych przychodów, kosztów oraz osiągniętego wyniku finansowego w 2011 r. przez gospodarstwo rolne funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. Ustalenie kosztów utrzymania obiektów w 2011r. w rozbiciu na budynek główny, budynek zaoczny oraz internat.

Zakres kontroli: ustalenie rzeczywistych przychodów, kosztów oraz osiągniętego wyniku finansowego w 2011 r. przez gospodarstwo rolne funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. Ustalenie kosztów utrzymania obiektów w 2011r. w rozbiciu na budynek główny, budynek zaoczny oraz internat.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2011r. – 31.12.2011r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 17 – 27.01.2012r.

Wniosków pokontrolnych nie sformułowano.

 2. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.18.2012 z dnia 17.01.2012r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: Kontrola kompleksowa

 Temat kontroli: prawidłowość funkcjonowania jednostki.

 Zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania jednostki.

Okres objęty kontrolą: 1.06.2011r. – 31.01.2012r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 6 – 17.02.2012r.

Załączniki:

altWystąpienie pokontrolne 

altOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

 3. Jednostka kontrolowana: Dom Dziecka w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.30.2012 z dnia 22.02.2012r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa

 Temat kontroli: planowanie dochodów i wydatków budżetowych.

 Zakres kontroli: planowanie dochodów i wydatków budżetowych.

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2012r. – 31.01.2012r.

 Termin przeprowadzenia kontroli: 23.02 – 7.03.2012r.

 Załączniki:

 altWystąpienie pokontrolne

 altOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

 4. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.38.2012 z dnia 12.03.2012r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa

 Temat kontroli: planowanie dochodów i wydatków budżetowych.

 Zakres kontroli: planowanie dochodów i wydatków budżetowych.

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2012r. – 31.01.2012r.

 Termin przeprowadzenia kontroli: 13 – 26.03.2012r.

 Załączniki:

 altWystąpienie pokontrolne

 altOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

 5. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

  Numer upoważnienia: OR.077.45.2012 z dnia 2.04.2012r. Starosty Pleszewskiego.

  Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

  Temat kontroli: Planowanie dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem oceny efektywności zatrudnienia pracowników administracji i obsługi oraz relizacja zaleceń pokontrolnych z 2011 roku.

  Zakres kontroli: Planowanie dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem oceny efektywności zatrudnienia pracowników administracji i obsługi oraz relizacja zaleceń pokontrolnych z 2011 roku.

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2012r. – 31.03.2012r. 

 Termin przeprowadzenia kontroli: 2 – 27.04.2012r. 

 Załączniki: 

 altWystąpienie pokontrolne

 altOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

 6. Jednostka kontrolowana: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.62.2012 z dnia 21.05.2012r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

 Temat kontroli: Planowanie infrastruktury, nabywanie sprzętu informatycznego oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2010 roku.

 Zakres kontroli: Planowanie infrastruktury, nabywanie sprzętu informatycznego oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2010 roku.

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2012r. – 30.04.2012r.

 Termin przeprowadzenia kontroli: 21.05 – 6.06.2012r.

 Załączniki:

 altWystąpienie pokontrolne

 altOdpowiedź na występienie pokontrolne

 7. Jednostka kontrolowana: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Gizałkach

 Numer upoważnienia: OR.077.71.2012 z dnia 30.05.2012 r. Starosty Pleszewskiego. 

 Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa   

 Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej przez Powiat Pleszewski dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Gizałkach w 2012 roku. 

 Zakres kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej przez Powiat Pleszewski dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Gizałkach w 2012 roku.   

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2012 r. – 31.05.2012 r. 

 Termin przeprowadzenia kontroli: 2.06.2012 r. 

 Załączniki: 

 altWystąpienie pokontrolne

 altOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne     

 8. Jednostka kontrolowana: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.76.2012 z dnia 15.06.2012r. Starosty Pleszewskiego.  

 Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca  

 Temat kontroli: Realizacja wydatków budżetowych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2009r. 

 Zakres kontroli: Realizacja wydatków budżetowych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2009r.

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2012r. – 31.05.2012r.

 Termin przeprowadzenia kontroli: 18 – 29.06.2012r.

 Załączniki:

 altWystąpienie pokontrolne

 altOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne 

 9. Jednostka kontrolowana: Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.81.2012 z dnia 6.07.2012 r. Starosty Pleszewskiego. 

 Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca 

 Temat kontroli: Planowanie infrastruktury, nabywania sprzętu informatycznego oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2010 roku. 

 Zakres kontroli: Planowanie infrastruktury, nabywania sprzętu informatycznego oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2010 roku. 

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2012 r. – 31.07.2012 r. 

 Termin przeprowadzenia kontroli: 9 – 20.07.2012 r. 

 Załączniki: 

 altWystąpienie pokontrolne

 altOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne

 10.  Jednostka kontrolowana: Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Rodziny w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.86.2012 z dnia 27.07.2012r. Starosty Pleszewskiego.  

 Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa 

 Temat kontroli: prawidłowość realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej 2012 roku. 

 Zakres kontroli: prawidłowość realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej 2012 roku.

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2012r. – 31.01.2012r.

 Termin przeprowadzenia kontroli: 13 – 26.03.2012r.

 Załączniki:

 altWystąpienie pokontrolne

 altOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne

 11. Jednostka kontrolowana: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.114.2012 z dnia 27.08.2012 r. Starosty Pleszewskiego.  

 Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa  

 Temat kontroli: Realizacja wydatków budżetowych.

 Zakres kontroli: Realizacja wydatków budżetowych.  

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2012 r. – 31.07.2012 r. 

 Termin przeprowadzenia kontroli: 28.08 – 10.09.2012 r. 

 Załączniki: 

 altWystąpienie pokontrolne

 altOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne,

 12.  Jednostka kontrolowana: Liceum i Gimnazjum w Pleszewie 

 Numer upoważnienia: OR.077.177.2012 z dnia 17.09.2012 r. Starosty Pleszewskiego. 

 Rodzaj kontroli: Kontrola kompleksowa

 Temat kontroli: prawidłowość funkcjonowania jednostki oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2012 r.

 Zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania jednostki oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2012 r.

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2012 r. – 31.08.2012 r.

 Termin przeprowadzenia kontroli: 17 – 28.08.2012 r.

 Załączniki: 

 altWystąpienie pokontrolne  

 altOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne. 

 13. Jednostka kontrolowana: Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie 

Numer upoważnienia: OR.077.131.2012 z dnia 3.10.2012 r. Starosty Pleszewskiego.  

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca 

Temat kontroli: realizacja wydatków budżetowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2011 roku. 

Zakres kontroli: realizacja wydatków budżetowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2011 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2012 r. – 30.09.2012 r. 

Termin przeprowadzenia kontroli: 4 – 17.10.2012 r. 

Załączniki: 

altWystąpienie pokontrolne

altOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne

14. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.158.2012 z dnia 25.10.2012 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Planowanie infrastruktury, nabywanie sprzętu informatycznego oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2011 roku.

Zakres kontroli: Planowanie infrastruktury, nabywanie sprzętu informatycznego oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2011 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2012 r. – 30.09.2012 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 29.10 – 13.11.2012 r.

Załączniki:

altWystąpienie pokontrolne

  altOdpowiedź_na_wystąpienie_pokontrolne

 15.  Jednostka kontrolowana:Zarząd Dróg powiatowych w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.168.2012 z dnia 19.11.2012 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli:Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Realizacja wydatków budżetowych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2011 roku.

Zakres kontroli: Realizacja wydatków budżetowych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2011 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2012 r. – 31.10.2012 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 19 – 30.11.2012 r.

Załączniki:

altWystąpienie pokontrolne

altOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

16. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.196.2012 z dnia 7.12.2012 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: wydawanie decyzji na wytwarzanie odpadów oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2012 r. 

Zakres kontroli: wydawanie decyzji na wytwarzanie odpadów oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2012 r. 

Okres objęty kontrolą: 1.01.2012 r. – 30.11.2012 r. 

Termin przeprowadzenia kontroli: 10 – 21.12.2012 r. 

Załączniki:

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

 17.