Wykaz kontroli przeprowadzonych w roku 2013

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2013 roku

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

1.Jednostka kontrolowana: Rodzinny Dom Dziecka w Białobłotach 

Numer upoważnienia: OR.077.20.2013 z dnia 1.02.2013 r. Starosty Pleszewskiego. 

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca 

Temat kontroli: planowanie dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem celowości i gospodarności wydatkowania środków publicznych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2011 roku. 

Zakres kontroli: planowanie dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem celowości i gospodarności wydatkowania środków publicznych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2011 roku. .

Okres objęty kontrolą: 1.01.2013 r. – 31.01.2013 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 4 – 15.02.2013 r.

Załączniki:

altWystąpienie pokontrolne

altOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne

2. Jednostka kontrolowana: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie

 Numer upoważnienia:OR.077.37.2013 z dnia 22.02.2013 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

 Temat kontroli: prawidłowość funkcjonowania jednostki z uwzględnieniem celowości i gospodarności wydatkowania środków publicznych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2012 roku.

Zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania jednostki z uwzględnieniem celowości i gospodarności wydatkowania środków publicznych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2012 roku..

Okres objęty kontrolą: 1.07.2012 r. – 31.01.2013 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 25.02 – 8.03.2013 r.

Załączniki:

altWystąpienie pokontrolne

altOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne

3. Jednostka kontrolowana: Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie

Numer upoważnienia:OR.077.49.2013 z dnia 18.03.2013 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: kontrola zarządcza oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2012 roku.

Zakres kontroli: kontrola zarządcza oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2012 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2013 r. – 28.02.2013 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 18 – 29.03.2013 r.

Załączniki:

altWystapienie pokontrolne

altOdpowiedź na wystąpienia pokontrolnego

4. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

Numer upoważnienia:OR.077.62.2013 z dnia 5.04.2013 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca 

Temat kontroli: kontrola zarządcza oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2012 roku. 

Zakres kontroli: kontrola zarządcza oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2012 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2013 r. – 31.03.2013 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 8 – 19.04.2013 r.

Załączniki:

altWystąpienie pokontrolne

altOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne

5. Jednostka kontrolowana: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Numer upoważnienia:OR.077.78.2013 z dnia 26.04.2013 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca 

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania pozyskanych środków unijnych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2011 roku. 

Zakres kontroli: Prawidłowość wykorzystania pozyskanych środków unijnych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2011 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2013 r. – 31.03.2013 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 29.04 – 17.05.2013 r.

Załączniki:

altWystąpienie pokontrolne 

altOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne 

6. Jednostka kontrolowana: Dom Dziecka w Pleszewie 

Numer upoważnienia:OR.077.97.2013 z dnia 28.05.2013 r. Starosty Pleszewskiego.  

Rodzaj kontroli: Kontrola sprawdzająca  

Temat kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2012 roku. 

 Zakres kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2012 roku.

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2013 r. – 30.04.2013 r.

 Termin przeprowadzenia kontroli: 29.05 – 10.06.2013 r.

 Załączniki:

altWystąpienie pokontrolne

altOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne

7. Jednostka kontrolowana: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia Edukacja - Młodzież w Pleszewie

Numer upoważnienia:OR.077.103.2013 z dnia 14.06.2013 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji w 2013 roku oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2011 roku.

Zakres kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji w 2013 roku oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2011 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2013 r. – 31.05.2013 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 17 – 28.06.2013 r.

Załączniki:

altWystąpienie pokontrolne

altOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne

8. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach

Numer upoważnienia: OR.077.111.2013 z dnia 8.07.2013 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Prawidłowość realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na prowadzeniu placówki opiekuńczej w 2013 roku.

Zakres kontroli: Prawidłowość realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na prowadzeniu placówki opiekuńczej w 2013 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2013 r. – 30.06.2013 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 9 – 23.07.2013 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.      

9. Jednostka kontrolowana: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.130.2013 z dnia 9.08.2013 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania pozyskanych środków z Unii Europejskiej oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2012 roku.

Zakres kontroli: Prawidłowość wykorzystania pozyskanych środków z Unii Europejskiej oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2012 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2013 r. – 31.07.2013 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 26.08 – 6.09.2013 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.              

10. Jednostka kontrolowana: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.146.2013 z dnia 10.09.2013 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Planowanie dochodów wydatków budżetowych z uwzględnieniem celowości i gospodarności wydatkowania środków publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2012 roku.

Zakres kontroli: Planowanie dochodów wydatków budżetowych z uwzględnieniem celowości i gospodarności wydatkowania środków publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2012 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2013 r. – 31.08.2013 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 11 – 24.09.2013 r.

Wniosków pokontrolnych niesformułowano.   

11. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie

Numer upoważnienia: OR.077.157.2013 z dnia 27.09.2013 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Realizacja wydatków budżetowych z uwzględnieniem celowości i gospodarności wydatkowania środków publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2011 roku.

Zakres kontroli: Realizacja wydatków budżetowych z uwzględnieniem celowości i gospodarności wydatkowania środków publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2011 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2013 r. – 31.08.2013 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 30.09 – 11.10.2013 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.       

12. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.171.2013 z dnia 15.10.2013 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Realizacja wydatków budżetowych z uwzględnieniem celowości i gospodarności wydatkowania środków publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2012 roku.

Zakres kontroli: Realizacja wydatków budżetowych z uwzględnieniem celowości i gospodarności wydatkowania środków publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2012 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2013 r. – 30.09.2013 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 16 – 29.10.2013 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

13. Jednostka kontrolowana: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.178.2013 z dnia 4.11.2013 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola kompleksowa

Temat kontroli: Prawidłowość funkcjonowania jednostki z uwzględnieniem celowości  i gospodarności wydatkowania środków publicznych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2011 roku.

Zakres kontroli: Prawidłowość funkcjonowania jednostki z uwzględnieniem celowości i gospodarności wydatkowania środków publicznych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2011 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2013 r. – 31.10.2013 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 4 – 15.11.2013 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.   

14. Jednostka kontrolowana: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.200.2013 z dnia 20.11.2013 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Planowanie dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem celowości i gospodarności wydatkowania środków publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2011 roku.

Zakres kontroli: Planowanie dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem celowości i gospodarności wydatkowania środków publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2011 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.09.2012 r. – 31.10.2013 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 20.11 – 3.12.2013 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.    

15. Jednostka kontrolowana: Dom Dziecka w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.207.2013 z dnia 27.11.2013 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola doraźna

Temat kontroli: Sprawdzenie prawidłowości postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu na sprzedaż samochodu Renault Megane o numerze rejestracyjnym PPL 55TT i samochodu Volkswagen Caravelle o numerze rejestracyjnym PPL 55KK użytkowanych przez Dom Dziecka w Pleszewie.

Zakres kontroli: Sprawdzenie prawidłowości postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu na sprzedaż samochodu Renault Megane o numerze rejestracyjnym PPL 55TT i samochodu Volkswagen Caravelle o numerze rejestracyjnym PPL 55KK użytkowanych przez Dom Dziecka w Pleszewie.

Okres objęty kontrolą: 1.09.2013 r. – 31.10.2013 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 27.11.2013 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.  

16.