Kontrole 2016 r.

Kontrole 2016

 

Zarządzenie nr 49/2015 Starosty Pleszewskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na 2016 rok.

 

1. Jednostka kontrolowana: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.7.2016 z dnia 1.02.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa

Temat kontroli: Kontrola i ocena realizacji zadania, w tym stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonana zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 2 – 5.02.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne. 

2. Jednostka kontrolowana: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.28.2016 z dnia 15.02.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Funkcjonowanie BIP oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2014 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01 – 15.02.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 16.02 – 01.03.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.     

3. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

Numer upoważnienia: OR.077.29.2016 z dnia 18.02.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: doraźna

Temat kontroli: Gospodarowanie majątkiem szkoły

Okres objęty kontrolą: 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 22.02 – 04.03.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.           

4. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie

Numer upoważnienia: OR.077.32.2016 z dnia 08.03.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Funkcjonowanie BIP oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2014 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01 – 08.03.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 09 – 24.03.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.      

5. Jednostka kontrolowana: Rodzinny Dom Dziecka w Białobłotach

Numer upoważnienia: OR.077.58.2016 z dnia 30.03.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Funkcjonowanie BIP oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2014 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01 – 30.03.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 31.03 – 12.04.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.         

6. Jednostka kontrolowana: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.78.2016 z dnia 18.04.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Funkcjonowanie BIP oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2014 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01 – 01.03.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 18 – 29.04.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.     

7. Jednostka kontrolowana: Dom Dziecka w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.87.2016 z dnia 09.05.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Prawidłowość, legalność i rzetelność przeprowadzania inwentaryzacji oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2014 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01 – 30.04.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 10 – 24.05.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.    

8. Jednostka kontrolowana: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.97.2016 z dnia 31.05.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kompleksowa

Temat kontroli: Prawidłowość funkcjonowania jednostki.

Okres objęty kontrolą: 1.01 – 31.05.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 01 – 14.06.2016 r.

Załączniki:

Wniosków pokontrolnych nie sformułowano.

9. Jednostka kontrolowana: Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.109.2016 z dnia 06.07.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa

Temat kontroli: Kontrola i ocena realizacji zadania, w tym stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Okres objęty kontrolą: 1.03 – 31.12.2015 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 07 – 15.07.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.   

10. Jednostka kontrolowana: Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.113.2016 z dnia 23.08.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Prawidłowość realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej w 2016 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01 – 30.06.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 24.08 – 02.09.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.             

11. Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenie Poznańska 36 w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.120.2016 z dnia 07.09.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa

Temat kontroli: Kontrola i ocena realizacji zadania, w tym stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Okres objęty kontrolą: 1.03 – 30.06.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 08 – 15.09.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne. 

12. Jednostka kontrolowana: Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.122.2016 z dnia 19.09.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Prawidłowości, legalności i rzetelności przeprowadzania inwentaryzacji oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2014 roku.

Okres objęty kontrolą: 30.11.2015 – 30.08.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 19 - 30.09.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.      

13. Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca

Numer upoważnienia: OR.077.128.2016 z dnia 07.10.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa

Temat kontroli: Kontrola i ocena realizacji zadania, w tym stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizacji zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Okres objęty kontrolą: 01 – 30.06.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 10 - 17.10.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.     

14. Jednostka kontrolowana: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Choczu

Numer upoważnienia: OR.077.141.2016 z dnia 11.10.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: doraźna

Temat kontroli: Liczby słuchaczy

Okres objęty kontrolą: 1.09 – 11.10.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 12.10.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.      

15. Jednostka kontrolowana: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy

Numer upoważnienia: OR.077.142.2016 z dnia 17.10.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji w 2016 roku

Okres objęty kontrolą: 1.01 – 31.08.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 18 - 25.10.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.   

16. Jednostka kontrolowana: Pleszewskie Stowarzyszenie „Wspólna przyszłość”

Numer upoważnienia: OR.077.146.2016 z dnia 7.11.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa

Temat kontroli: Kontrola i ocena realizacji zadania, w tym stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonana zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2016 r. – 31.10.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 07 – 14.11.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.              

17. Jednostka kontrolowana: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.153.2016 z dnia 17.11.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Funkcjonowanie BIP oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2014 roku.

Okres objęty kontrolą: 1.01 – 16.11.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 17 – 30.11.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.   

18. Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenie Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Numer upoważnienia: OR.077.172.2016 z dnia 02.12.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa

Temat kontroli: Kontrola i ocena realizacji zadania, w tym stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Okres objęty kontrolą: 1.01 – 31.11.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 05 – 08.12.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.     

19. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.175.2016 z dnia 12.12.2016 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Obsługa otwartych konkursów w dziedzinie kultury, kultury fizycznej sportu i turystyki oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2015 roku.

Okres objęty kontrolą: 01.01 – 31.11.2016 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 12 - 23.12.2016 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.      

20.