Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Pleszewie

Maciej Wasielewski                -  Starosta Pleszewski

Eugeniusz Małecki            - Wicestarosta Pleszewski

 

Bogusława Prażucha    - Sekretarz Powiatu w Pleszewie
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mariusz Gramala          - Skarbnik Powiatu  w Pleszewie