Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu

BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I AUDYTU

Czas pracy biura:

poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30

Struktura biura :

Kierownik BK (Audytor wewnętrzny) - Agnieszka Tomaszewska - tel. /62/ 74 29 635, budynek A, biuro nr 205

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stanowisko ds. kontroli - Małgorzata Mączka - tel. /62/ 74 29 635, budynek A, biuro nr 205

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Zadania biura:

1.opracowywanie rocznych planów kontroli,

2.przeprowadzanie kontroli w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli,

3. przygotowywanie sprawozdań z realizacji planów,

4. przeprowadzanie kontroli doraźnych,

5. przeprowadzanie kontroli w jednostkach otrzymujących z budżetu Powiatu dotacje

- w zakresie prawidłowości ich wykorzystania,

6. sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli i monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,

7. współpraca z organami kontroli zewnętrznej,

8. opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego,

9. realizacja zadań zapewniających zgodnie z zatwierdzonym planem rocznym audytu wewnętrznego oraz w uzasadnionych wypadkach poza planem

audytu,

10.prowadzenie działań audytu wewnętrznego w powiatowych jednostkach organizacyjnych,

11.sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów,

12.przeprowadzenie czynności monitorujących i oceniających wdrożenie rekomendacji,

13.opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych zadań zapewniających,

14.działania doradcze dotyczące systemów i procedur funkcjonujących w Starostwie,

15. współpraca z audytorami zewnętrznymi.

Rejestry prowadzone przez biuro :

- rejestr własnych kontroli jednostek podległych,

- rejestr kontroli wewnętrznych,

- dziennik przeprowadzonych zadań audytowych.

Procedury Biura (wzory druków):

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Audytu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 8/10 Starosty Pleszewskiego z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: Regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu.

Regulamin postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez biuro kontroli stanowiący załącznik do Zarządzenie Nr 4/2010 Starosty Pleszewskiego z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie: Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez biuro kontroli.

Dokumenty do pobrania :

Nr 1 Zarządzenie Nr 33/2012 Starosty Pleszewskiego w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki audytora wewnętrznego 

Nr 2 Kodeks etyki audytora

Nr 3 Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Pleszewskiego w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego przez BKWiA 

Nr 4 Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego

Nr 5 Zał. nr 1 do regulaminu audytu wewnętrznego

Nr 6 Zał. nr 2 do regulaminu audytu wewnętrznego

Nr 7 Zał. nr 3 do regulaminu audytu wewnętrznego

Nr 8 Zał. nr 4 do regulaminu audytu wewnętrznego

Nr 9 Regulamin postępowania przy przeprowadzaniu kontroli

Nr 10 Zał. nr 1 do regulaminu kontroli

Nr 11 Zał. nr 2 do regulaminu kontroli

Nr 12 Zał. nr 3 do regulaminu kontroli

Nr 13 Zał. nr 4 do regulaminu kontroli

Nr 14 Zał. nr 5 do regulaminu kontroli

Nr 15 Zał. nr 6 do regulaminu kontroli

Nr 16 Zał. nr 7 do regulaminu kontroli

Nr 17 Zał. nr 8 do regulaminu kontroli

Nr 18 Zał. nr 9 do regulaminu kontroli

Nr 19 Zał. nr 10 do regulaminu kontroli

Nr 20 Zał. nr 11 do regulaminu kontroli