Statut Powiatu Pleszewskiego

 

UCHWAŁA NR XXIII/184/17

RADY POWIATU W PLESZEWIE

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Pleszewskiego.

Statut do pobrania