Kluby radnych

Kluby Radnych  Rady Powiatu w Pleszewie  V kadencji

Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego

1. Przewodnicząca Klubu Maria Górczyńska  -  Radna z listy  Komitetu Wyborczego  PSL
2. Wojciech Barszczewski - Radny z listy Komitetu Wyborczego  PSL
3. Agnieszka Góralczyk  - Radna z listy Komitetu Wyborczego  PSL
4. Przemysław Kazuś- Radny z listy Komitetu Wyborczego PSL
5. Wojciech Maniak - Radny z listy Komitetu Wyborczego PSL
6. Zbigniew Serbiak - Radny z listy Komitetu Wyborczego PSL
7. Marek Szewczyk - Radny z listy  Komitetu Wyborczego PSL 
8. Radomir Zdunek  - Radny z listy Komitetu Wyborczego PSL

Klub Radnych  "Razem  i Wspólna Przyszłość"

1. Przewodniczący  Klubu Mirosław Kuberka - Radny z listy KW Stow. „Razem dla Ziemi Pleszewskiej”
2. Michał Kaczmarek  Radny z listy KW Pleszewskie Stow. "Wspólna Przyszłość" - wiceprzewodniczący
3.Zenon Lisiak - Radny z listy KW Stow. „Razem dla Ziemi Pleszewskiej”
4. Zbigniew Rodek - Radny z listy KW Stow.  „Razem dla Ziemi Pleszewskiej”
5. Piotr Świderski   - Radny z listy KW Pleszewskie Stow. „Wspólna Przyszłość"

 

Klub Radnych "Forum i Miłośnicy Ziemi  Pleszewskiej"

1.  Przewodniczący Klubu - Leopold Lis - Radny z listy KW Miłośnicy Ziemi  Pleszewskiej
2. Maciej Ładziński  - Radny z  listy KW Forum Samorządowe Ziemi  Pleszewskiej  - z-ca przewodniczącego
3. Andrzej Madaliński  - Radny z listy  KW Miłośnicy Ziemi  Pleszewskiej - sekretarz