Komisje Rady Powiat w Pleszewie

Komisja Rewizyjna

 1. Mariusz Sitnicki – Przewodniczący
 2. Jan Bandosz - Z-ca Przewodniczącego
 3. Marek Szewczyk - Z- ca Przewodniczącego (zmiana wprowadzona Uchwałą Nr XIX/102/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia  28 czerwca 2012 roku)
 4. Agnieszka Góralczyk – Sekretarz
 5. Janusz Ruda - Członek Komisji (zmiana wprowadzona Uchwałą Nr XVI/91/12 Rady Powiatuw Pleszewie,  z dn.  26 kwietnia 2012 r.)
 6. Waldemar Maciaszek - Członek Komisji

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania

 1. Maria Owczarek-Neumann - Przewodnicząca
 2. Andrzej Madaliński - Wiceprzewodniczący
 3. Mieczysław Kołtuniewski
 4. Piotr Kopczyński
 5. Maria Górczyńska (zmiana wprowadzona Uchwałą Nr II/16/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010r.)

Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Zbigniew Szóstak - Przewodniczący
 2. Mieczysław Kołtuniewski - Wiceprzewodniczący
 3. Jan Bandosz
 4. Maria Owczarek- Neumann
 5. Zbigniew Rodek

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 1. Piotr Kopczyński - Przewodniczący
 2. Waldemar Maciaszek - Wiceprzewodniczący
 3. Jolanta Pankowiak (zmiana wprowadzona  uchwałą Nr XIX/107/12 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 28 czerwca 2012 roku)
 4. Zbigniew Szóstak
 5. Michał Karalus

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 1. Agnieszka Górlaczyk - Przewodnicząca (zmiana wprowadzona  uchwałą Nr XIX/107/12 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 28 czerwca 2012 roku)
 2. Renata Reszel - Wiceprzewodnicząca
 3. Michał Kaczmarek
 4. Mirosław Kuberka
 5. Marian Walczak

Komisja Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji

 1. Marek Szewczyk -  Przewodniczący 
 2. Janusz Ruda - wiceprzewodniczący (zmiana wprowadzona Uchwałą  Nr XVI/92/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 kwietnia  2012 r.)
 3. Andrzej Madaliński
 4. Renata Reszel
 5. Miroslaw Kuberka