Protokoły Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

 

Protokół  Nr 9/15 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej  i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 3 września 2015 r.

Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Zdrowia,Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 30 lipca 2015 r.

Protokół Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w  Pleszewie w dniu 22 czerwca 2015 r.

Protokół Nr  6/15 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy  Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 28 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Pleszewie w dniu  17 marca 2015 r.

Protokół Nr 4/15 z posiedzenia  Komisji Zdrowia, Pomocy  Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w  Pleszewie w dniu 20 lutego 2015 r. 

Protokół Nr 3/15 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy  Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w  Pleszewie w dniu 15 stycznia 2015 r.

Protokół Nr 2/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy  Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 30  grudnia 2014 r.

Protokół Nr 1/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Pleszewie  dniu 1 grudnia 2014 r.