Protokoły z sesji Rady Powiatu w Pleszewie

Zgodnie ze Statutem Powiatu Pleszewskiego (t.j. Dz.U. Woj. Wlkp.  z dnia  8 lipca 2013 r., poz. 4323) protokoły z posiedzeń Rady oraz  treść wymienionych w protokołach załączników udostępniane są w Biurze Rady w dniach  i godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pleszewie (ul. Poznańska 79, I piętro pok. 108, (0 62) 74 29 649).  

Protokół z XV Sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 stycznia 2004r.
Protokół z XVI Sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r.
Protokół z XVII Sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2004r.
Protokół z XVIII Sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 kwietnia 2004r.
Protokół z XIX sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 maja 2004r.
Protokół z XX sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2004r.
Protokół z XXI sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2004 r.
Protokół z XXII sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2004 r.
Protokół z XXIII sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 października 2004 r.
Protokół z XXIV sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2004 r.
Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2004 r.
Protokół z XXVI sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2005 r.
Protokół z XXVII sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 r.
Protokół z XXVIII sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 marca 2005 r.
Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2005 r.
Protokół z XXX sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2005 r.
Protokół z XXXI sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 czerwca 2005 r.
Protokół z XXXII sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2005 r.
Protokół z XXXIII sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 września 2005 r.
Protokół z XXXIV sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 października 2005 r.
Protokół z XXXV sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 01 grudnia 2005 r.
Protokół z XXXVI sesji Rady Pwoiatu w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2005 r.
Protokół z XXXVII sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2005 r.
Protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2006 r.
Protokół z XXXIX sesji Rady Pwoiatu w Pleszewie z dnia 28 lutego 2006 r.
Protokół z XL sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 06 kwietnia 2006 r.
Protokół z XLII sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 maja 2006 r.
Protokół Nr XLIII sesji Rady Powiatu w Pleszewie
Protokół Nr XLIV sesji Rady Powiatu w Pleszewie
Protokół Nr XLV sesji Rady Powiatu w Pleszewie
Protokół Nr XLVI sesji Rady Powiatu w Pleszewie