Protokoły z sesji Rady Powiatu w Pleszewie III kadencji

Treść wymienionych w protokołach załączników udostępniana jest do wglądu w Biurze Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Pleszewie, ul. Poznańska 79, I piętro pok. 108, tel. (0 62) 74 29 654, (0 62) 74 29 649.

Uchwały podejmowane przez Radę Powiatu dostępne są w dziale Akty Prawne.

Protokół Nr I/06 z sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2006 r.
Protokół Nr II/06 sesji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2006 r.
Protokół Nr III/06 z sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 27 grudnia 2006 r.
Protokół Nr IV/07 z sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 12 lutego 2007r.
Protokół Nr V/07 z sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 09 marca 2007 r.
Protokół Nr VI/07 z sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 12 kwietnia 2007 r.
Protokół Nr VII/07 z sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 31maja 2007 r.
Protokół Nr VIII/07 z sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 27 czerwca 2007r.
Protokół Nr IX/07 z sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 28 sierpnia 2007 r.
Protokół Nr X/07 z sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 27 września 2007 r.
Protokół Nr XI/07 z sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 25 października 2007 r.
Protokół Nr XII/07 z sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 29 listopada 2007 r.
Protokół Nr XIII/07 z sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 14 grudnia 2007r.
Protokół Nr XIV/07 z sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 28 grudnia 2007 r.
Protokół Nr XV/08 z sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 01 lutego 2008 r.
Protokół Nr XVI/07 z sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 11 marca 2008r.
Protokół Nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 22 kwietnia 2008 r.
Protokół Nr XVIII/08 z sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 30 maja 2008 r.


Protokół Nr XIX/08 z sesji Rady  Powiatu w Pleszewie  w dniu 30 czerwca 2008 r.

Protokół Nr XX/08 z sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 29 sierpnia 2008 r.

Protokół Nr XXI/08 z sesji Rady  Powiatu w  Pleszewie  w dniu 30 września 2008 r.

Protokół Nr XXII/08 z sesji Rady Powiatu  w Pleszewie  w dniu 29 października 2008 r.

Protokół Nr XXIII/08 z sesji Rady  Powiatu w  Pleszewie  w dniu  10 listopada 2008 r.

Protokół Nr  XXIV/08 z sesji Rady  Powiatu  w Pleszewie  w dniu 28 listopada 2008 r.

Protokół Nr XXV/08 z sesji  Rady  Powiatu w  Pleszewie   w dniu 30 grudnia 2008 r.

Protokół Nr XXVI/09 z sesji Rady Powiatu w  Pleszewie  w dniu 30 stycznia 2009 r.

Protokół Nr XXVII/09 z sesji Rady Powiatu  w Pleszewie  w dniu 20 marca 2009 r.

Protokół Nr XXVIII/09 z sesji  Rady Powiatu w Pleszewie w  dniu  23 kwietnia 2009 r.

Protokół Nr XXIX/09  z sesji Rady  Powiatu w Pleszewie w dniu  29 kwietnia 2009 r.

Protokól Nr XXX/09 z sesji Rady  Powiatu w  Pleszewie  w dniu  05 czerwca 2009 r.