Protokoły z sesji Rady Powiatu w Pleszewie IV kadencji

Zgodnie ze Statutem Powiatu Pleszewskiego (t.j. Dz.U. Woj. Wlkp.  z dnia  8 lipca 2013 r., poz. 4323) protokoły z posiedzeń Rady oraz  treść wymienionych w protokołach załączników udostępniane są w Biurze Rady w dniach  i godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pleszewie (ul. Poznańska 79, I piętro pok. 108, (0 62) 74 29 649).