Skład osobowy Rady 2014 - 2018

Radni Rady  Powiatu w  Pleszewie V kadencji  (2014 - 2018)   z uwzględnieniem pełnionych  funkcji 

Barszczewski Wojciech

Okręg wyborczy nr 2  Komitet Wyborczy PSL

 

Funkcje pełnione w Radzie Powiatu:

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

- Członek Komisji   Statutowej

 

Klub Radnych  PSL

Góralczyk Agnieszka

Okręg wyborczy nr  4 Komitet Wyborczy PSL

 

Funkcje pełnione w Radzie Powiatu:

Przewodnicząca Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i   Promocji

- Członek Komisji Rewizyjnej

 

Klub Radnych PSL

Górczyńska Maria

Okręg wyborczy nr 2 Komitet Wyborczy PSL

 

Funkcje pełnione w Radzie Powiatu:

-Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Pleszewie

Członek Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

- Z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowej

Przewodnicząca Klubu Radnych PSL

 Maciej  Ładziński

Okręg wyborczy nr 1 KW Forum Samorządowe Ziemi Pleszewskiej

 

Funkcje pełnione w Radzie Powiatu:

- Z-ca Przewodniczącego  Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej  i Bezpieczeństwa Publicznego

-Członek  Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji

 Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych "Forum i Miłośnicy Ziemi  Pleszewskiej"

Kaczmarek Michał

Okręg wyborczy nr  1 KW Pleszewskie Stow. "Wspólna Przyszłość"

 

Funkcje pełnione w Radzie Powiatu:

Członek Zarządu Powiatu w Pleszewie

Członek Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa   Publicznego

- Członek Komisji Statutowej

 

Zastępca Przewodniczacego  Klubu Radnych "Razem i Wspólna Przyszłość"

Karalus Michał

Okręg wyborczy nr 1 Komitet Wyborczy PSL

 

Funkcje pełnione w Radzie Powiatu:

Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i   Planowania

- Członek Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji

 

Kazuś Przemysław

Okręg Wyborczy Nr 1  Komitet Wyborczy PSL 

 

Funkcje pełnione w Radzie Powiatu:

- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

- Członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Klub Radnych PSL

Kuberka Mirosław

Okręg Wyborczy nr 1 KW Stow. "Razem dla Ziemi Pleszewskiej"

 

Funkcje pełnione w Radzie Powiatu:

- Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie

- Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

- Członek Komisji Statutowej

Przewodniczący Klubu Radnych "Razem  i Wspólna przyszłość"

Lis Leopold

Okręg Wyborczy nr 1 KW Miłośnicy Ziemi Plszewskiej

Funkcje pełnione w Radzie Powiatu:

- Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa   Publicznego

- Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Klubu Radnych "Forum i Miłośnicy Ziemi  Pleszewskiej"

Delegat  Rady Powiatu w Pleszewie do Komisji  Bezpieczeństwa   i Porządku   na okres kadencji  2014 - 2016 (Uchwała Nr II/17/14 Rady Powiatuw  Pleszewie  z dn.  30 grudnia 2014 r.)

Lisiak Zenon

Okręg wyborczy nr  3 KW Stow. "Razem dla Ziemi Pleszewskiej"

 

Funkcje pełnione  w Radzie  Powiatu:

- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

- Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 

Klub Radnych "Razem i Wspólna Przyszłość"

Maciaszek Waldemar

Okręg Wyborczy Nr 4 KW Prawo  i Sprawiedliwość

 

Funkcje pełnione w Radzie Powiatu:

- Z-ca   Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

- Członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Madaliński Andrzej

Okręg wyborczy nr 1  KW Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej

 

Funkcje pełnione w Radzie Powiatu:

- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie

- Członek Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

- Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Sekretarz Klubu Radnych "Forum i Miłośnicy Ziemi  Pleszewskiej"

Delegat Rady Powiatu w Pleszewie  do  Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję  2012-2016 (Uchwała Nr XXI/121/12 z dnia 30 października 2012 r.)

Maniak Wojciech

Okręg wyborczy nr 3 Komitet Wyborczy PSL

 

Funkcje pełnione w Radzie Powiatu: 

- Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

- Członek Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji

 

Klub Radnych SPL

Reszel Renata

Okręg wyborczy nr 1  KW Prawo i Sprawiedliwość

 

Funkcje pełnione w Radzie Powiatu:

- Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

- Członek Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

 

Rodek Zbigniew

Okręg wyborczy nr 2  KW Stow. "Razem dla Ziemi  Pleszewskiej"

 

Funkcje pełnione w Radzie Powiatu:

- Przewodniczący Komisji Statutowej

- Członek Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa   Publicznego

 

Klub Radnych   "Razem i Wspólna Przyszłość"

Serbiak Zbigniew

Okręg wyborczy nr 2  Komitet Wyborczy   PSL

 

Funkcje pełnione w Radzie Powiatu:

- Członek Zarządu Powiatu w Pleszewie

- Członek Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa   Publicznego

 Klub Radnych PSL

Delegat Rady Powiatu w  Pleszewie  do Komisji  Bezpieczeństwa i Porządku na okres kadencji  2014 - 2016 (Uchwała Nr II/17/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 30 grudnia 2014 r.)

Szewczyk Marek

Okręg wyborczy nr 3 Komitet Wyborczy PSL

 

Funkcje pełnione w Radzie Powiatu:

- Z-ca Przewodniczącej Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji

- Członek Komisji Rewizyjnej

 

Klub Radnych PSL

Świderski Piotr

Okręg wyborczy nr  1  KW Pleszewskie  Stow. "Wspólna Przyszłość"

 

Funkcje pełnione w Radzie Powiatu

- Z-ca Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i   Leśnictwa

- Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

 

Klub Radnych  "Razem i Wspólna Przyszłość"

Zdunek Radomir

Okręg wyborczy nr  4 Komitet Wybrczy PSL

Funkcje  pełnione w Radzie Powiatu:

Członek Zarządu Powiatu w Pleszewie

- Członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Klub Radnych PSL