Skład osobowy Rady Powiatu w Pleszewie 2006-2010

Kadencja wygasła z dniem 12 listopada 2010 roku.

Mirosław Kuberka - Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie
Florian Czajczyk - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie
Zbigniew Rodek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie

 • Całka Jerzy - Radny Powiatu w Pleszewie mandat wygaszono uchwałą Nr XLI/209/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dn.26 maja 2010r.
 • Górczyńska Maria - Radna Powiatu w Pleszewie
 • Jaroszewski Łukasz - Radny Powiatu w Pleszewie
 • Karalus Michał - Radny Powiatu w Pleszewie
 • Klak Krystian - Radny Powiatu w Pleszewie
 • Kubisz Edward - Radny Powiatu w Pleszewie
 • Lisiak Zenon - Radny Powiatu w Pleszewie
 • Madaliński Andrzej - Radny Powiatu w Pleszewie
 • Maniak Wojciech - Radny Powiatu w Pleszewie
 • Skitek Bogdan - Radny Powiatu w Pleszewie
 • Stasiak Edmund - Radny Powiatu w Pleszewie
 • Szac Krzysztof - Radny Powiatu w Pleszewie
 • Walczak Marian - Radny Powiatu w Pleszewie
 • Wochna Zbigniew - Radny Powiatu w Pleszewie
 • Woldański Henryk - Radny Powiatu w Pleszewie
 • Zdunek Radomir - Radny Powiatu w Pleszewie