Skład osobowy Rady Powiatu w Pleszewie IV kadencji 2010-2014

Mirosław Kuberka- Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie

Maria Górczyńska- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Pleszewie 
Zbigniew Rodek- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie

 • Jan Bandosz - Radny Rady Powiatu w Pleszewie
 • Michał Kaczmarek - Radny Rady Powiatu w Pleszewie
 • Michał Karalus - Radny Rady Powiatu w Pleszewie
 • Mieczysław Kołtuniewski - Radny Rady Powiatu w Pleszewie
 • Piotr Kopczyński - Radny Rady Powiatu w Pleszewie
 • Waldemar Maciaszek - Radny Rady Powiatu w Pleszewie
 • Andrzej Madaliński - Radny Rady Powiatu w Pleszewie
 • Maria Owczarek- Neumann - Radna Rady Powiatu w Pleszewie
 • Jolanta Pankowiak - Radna Rady Powiatu w Pleszewie
 • Renata Reszel - Radna Rady Powiatu w Pleszewie
 • Mariusz Sitnicki - Radny Rady Powiatu w Pleszewie
 • Janusz Ruda  - Radny Rady Powiatu w Pleszewie
 • Marek Szewczyk - Radny Rady Powiatu w Pleszewie
 • Zbigniew Szóstak - Radny Rady Powiatu w Pleszewie
 • Agnieszka Góralczyk - Radna Rady Powiatu w Pleszewie
 • Marian Walczak - Radny Rady Powiatu w Pleszewie