Protokoły z posiedzeń Zarządu II kadencja

Treść wymienionych w protokołach załączników udostępniana jest do wglądu w Biurze Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Pleszewie, ul. Poznańska 79, I piętro pok. 108, tel. (0 62) 74 29 654.

Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 06 stycznia 2004 r.
Protokół nr 52/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 13 stycznia 2004
Protokół nr 53/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 20 stycznia 2004
Protokół nr 54/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 27 stycznia 2004
Protokół nr 55/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 3 luty 2004
Protokół nr 56/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 11 luty 2004
Protokół nr 57/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 17 luty 2004
Protokół nr 58/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 26 luty 2004
Protokół nr 59/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 28 luty 2004
Protokół nr 60/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 3 marca 2004 r.
Protokół nr 61/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 9 marca 2004 r.
Protokół nr 62/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 16 marca 2004
Protokół nr 63/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 24 marca 2004 r.
Protokół nr 64/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 31 marca 2004
Protokół nr 65/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 6 kwietnia 2004 r.
Protokół nr 66/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 13 kwietnia 2004 r.
Protokół nr 67/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 19 kwietnia 2004 r.
Protokół nr 68/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 27 kwietnia 2004 r.
Protokół nr 69/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 11 maja 2004 r.
Protokół nr 70/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 18 maja 2004 r.
Protokół nr 71/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 27 maja 2004 r.
Protokół nr 72/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 1 czerwca 2004 r.
Protokół nr 73/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 9 czerwca 2004r.
Protokół nr 74/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 18 czerwca 2004 r.
Protokół nr 75/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 22 czerwca 2004 r.
Protokół nr 76/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 29 czerwca 2004 r.
Protokół nr 77/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 6 lipca 2004 r.
Protokół nr 78/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 14 lipca 2004 r.
Protokół nr 79/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 26 lipca 2004 r.
Protokół nr 80/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 3 sierpnia 2004 r.
Protokół nr 81/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 12 sierpnia 2004 r.
Protokół nr 82/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 19 sierpnia 2004 r.
Protokół nr 83/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 31 sierpnia 2004 r.
Protokół nr 84/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 8 września 2004 r.
Protokół nr 85/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 14 września 2004 r.
Protokół nr 86/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 20 września 2004 r.
Protokół nr 87/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 28 września 2004 r.
Protokół nr 88/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 30 września 2004 r.
Protokół nr 89/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 6 października 2004 r.
Protokół nr 90/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 12 października 2004 r.
Protokół nr 91/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 19 października 2004 r.
Protokół nr 92/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 26 października 2004 r.
Protokół nr 93/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 3 listopada 2004 r.
Protokół nr 94/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 15 listopada 2004 r.
Protokół nr 95/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 22 listopada 2004 r.
Protokół nr 96/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 1 grudnia 2004 r.
Protokół nr 97/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 3 grudnia 2004 r.
Protokół nr 98/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 8 grudnia 2004 r.
Protokół nr 99/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 14 grudnia 2004 r
Protokół nr 100/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 23 grudnia 2004 r
Protokół nr 101/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 30 grudnia 2004 r
Protokół nr 102/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 31 grudnia 2004 r
Protokół nr 103/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 11 stycznia 2005 r
Protokół nr 104/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 18 stycznia 2005 r
Protokół nr 105/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 25 stycznia 2005 r
Protokół nr 106/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 8 lutego 2005 r
Protokół nr 107/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 11 lutego 2005 r
Protokół nr 108/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 22 lutego 2005 r
Protokół nr 109/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 24 lutego 2005 r
Protokół nr 110/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 8 marca 2005 r
Protokół nr 111/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 17 marca 2005 r
Protokół nr 112/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 22 marca 2005 r
Protokół nr 113/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 31 marca 2005 r
Protokół nr 114/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 12 kwietnia 2005 r
Protokół nr 115/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 19 kwietnia 2005 r
Protokół nr 116/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 4 maja 2005 r
Protokół nr 117/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 16 maja 2005 r
Protokół nr 118/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 25 maja 2005 r
Protokół nr 119/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 31 maja 2005 r
Protokół nr 120/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 10 czerwca 2005 r
Protokół nr 121/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 14 czerwca 2005 r
Protokół nr 122/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 22 czerwca 2005 r
Protokół nr 123/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 29 czerwca 2005 r
Protokół nr 124/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 15 lipca 2005 r
Protokół nr 125/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 4 sierpnia 2005 r
Protokół nr 126/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 12 sierpnia 2005 r
Protokół nr 127/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 25 sierpnia 2005 r
Protokół nr 128/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 31 sierpnia 2005 r
Protokół nr 129/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 8 września 2005 r
Protokół nr 130/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 13 września 2005 r
Protokół nr 131/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 19 września 2005 r
Protokół nr 132/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 27 września 2005 r
Protokół nr 133/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 11 października 2005 r
Protokół nr 134/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 18 października 2005 r
Protokół nr 135/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 21 października 2005 r
Protokół nr 136/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 25 października 2005 r
Protokół nr 137/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 2 listopada 2005 r
Protokół nr 138/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 8 listopada 2005 r
Protokół nr 139/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 15 listopada 2005 r
Protokół nr 140/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 22 listopada 2005 r
Protokół nr 141/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 1 grudnia 2005 r
Protokół nr 142/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 09 grudnia 2005 r
Protokół nr 143/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 20 grudnia 2005 r
Protokół nr 144/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 27 grudnia 2005 r
Protokół nr 145/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 29 grudnia 2005 r
Protokół nr 146/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 30 grudnia 2005 r
Protokół nr 147/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu 10.01.2006
Protokół nr 148/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 20 stycznia 2006
Protokół nr 149/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 24 stycznia 2006r.
Protokół nr 150/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 7 luty 2006r.
Protokół nr 151/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 14 luty 2006r.
Protokół nr 152/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 22 luty 2006r.
Protokół nr 153/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 28 luty 2006r.
Protokół nr 154/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 1 marca 2006r.
Protokół nr 155/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 7 marca 2006r.
Protokół nr 156/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 14 marca 2006r.
Protokół nr 157/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 28 marca 2006r.
Protokół nr 158/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 3 kwietnia 2006r.
Protokół nr 159/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 11 kwietnia 2006r.
Protokół nr 160/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 18 kwietnia 2006r.
Protokół nr 161/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 25 kwietnia 2006r.
Protokół nr 162/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 4 maja 2006r.
Protokół nr 163/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 16 maja 2006r.
Protokół nr 164/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 19 maja 2006r.
Protokół nr 165/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 23 maja 2006r.
Protokół nr 166/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 26 maja 2006r.
Protokół nr 167/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 30 maja 2006r.
Protokół nr 168/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 6 czerwca 2006r.
Protokół nr 169/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 14 czerwca 2006r.
Protokół nr 170/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 19 czerwca 2006r.
Protokół nr 171/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 27 czerwca 2006r.
Protokół nr 172/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 29 czerwca 2006r.
Protokół nr 173/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 30 czerwca 2006r.
Protokół nr 174/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 6 lipca 2006r.
Protokół nr 175/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 20 lipca 2006r.
Protokół nr 176/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 2 sierpnia 2006r.
Protokół nr 177/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 11 sierpnia 2006r.
Protokół nr 178/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 22 sierpnia 2006r.
Protokół nr 179/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 31 sierpnia 2006r.
Protokół nr 180/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 8 września 2006r.
Protokół nr 181/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 18 września 2006r.
Protokół nr 182/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 28 września 2006r.
Protokół nr 183/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 10 października 2006r.
Protokół nr 184/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 25 października 2006r.
Protokół nr 185/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 31 października 2006r.
Protokół nr 186/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 15 listopada 2006r.