Protokoły z posiedzeń Zarządu III kadencji

Treść wymienionych w protokołach załączników udostępniana jest do wglądu w Biurze Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Pleszewie, ul. Poznańska 79, I piętro pok. 108, tel. (0 62) 74 29 654.

Protokół Nr 1/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 listopada 2006 r.
Protokół Nr 2/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2006 r.
Protokół Nr 3/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 8 grudnia 2006 r.
Protokół Nr 4/06 Protokół Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2006 r.
Protokół Nr 5/06 Zarządu Powiatuw Pleszewie z dnia 21 grudnia 2006 r.
Protokół Nr 6/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2006 r.
Protokół nr 7/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 10 stycznia 2007r.
Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 17 stycznia 2007r.
Protokół nr 9/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 31 stycznia 2007r.
Protokół nr 10/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 20 lutego 2007r.
Protokół nr 11/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 27 lutego 2007r.
Protokół nr 12/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 9 marca 2007r.
Protokół Nr 13/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 13 marca 2007 r.
Protokół Nr 14/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 20 marca 2007 r.
Protokół Nr 15/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 27 marca 2007 r.
Protokół Nr 16/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 10 kwietnia 2007 r.
Protokół Nr 17/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 17 kwietnia 2007 r.
Protokół Nr 18/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 24.04.2007 r.
Protokół nr 19/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 11 maja 2007 r.
Protokół Nr 20/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 22 maja 2007 r.
Protokół Nr 21/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 31 maja 2007 r.
Protokół nr 22/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 12 czerwca 2007r.
Protokół nr 23/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 19 czerwca 2007r.
Protokół nr 24/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 27 czerwca 2007r.
Protokół nr 25/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 3 lipca 2007r.
Protokół nr 26/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 24 lipca 2007r.
Protokół nr 27/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 7 sierpnia 2007r.
Protokół nr 28/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 21 sierpnia 2007r.
Protokół nr 29/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 28 sierpnia 2007r.
Protokół nr 30/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 4 września 2007r.
Protokół nr 31/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 11 września 2007r.
Protokół nr 32/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 18 września 2007r.
Protokół nr 33/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 27 września 2007r.
Protokół nr 34/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 1 października 2007r.
Protokół nr 35/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 11 października 2007r.
Protokół nr 36/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 16 października 2007r.
Protokół nr 37/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 22 października 2007r.
Protokół nr 38/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 7 listopada 2007 r.
Protokół nr 39/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 15 listopada 2007
Protokół nr 40/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 27 listopada 2007
Protokół nr 41/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 29 listopada 2007
Protokół nr 42/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 11 grudnia 2007 r.
Protokół nr 43/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 18 grudnia 2007 r.
Protokół nr 44/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 28 grudnia 2007 r.
Protokół nr 45/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 31 grudnia 2007 r.
Protokół nr 46/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 8 stycznie 2008 r.
Protokół nr 47/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 15 stycznie 2008 r.
Protokół nr 48/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 22 stycznie 2008 r.
Protokół nr 49/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 29 stycznie 2008 r.
Protokół nr 50/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 13 lutego 2008 r.
Protokół nr 51/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 19 lutego 2008r.
Protokół nr 52/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 27 lutego  2008r.
Protokół nr 53//08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 5 marca 2008r.
Protokół nr 54/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 13 marca 2008r.
Protokół nr 55/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 18 marca 2008r.
Protokół nr 56/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 26 marca  2008r.
Protokół nr 57/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 1 kwietnia 2008r.
Protokół nr 58/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 8 kwietnia 2008r.
Protokół nr 59/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 22 kwietnia 2008r.
Protokół nr 60/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 30 kwietnia  2008r.
Protokół nr 61/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 6 maja  2008 r.
Protokół nr 62/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 20 maja 2008r.
Protokół nr 63/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 29 maja  2008r.
Protokół nr 64/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 3 czerwca  2008r.7
Protokół nr 65/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 11 czerwca 2008r.
Protokół nr 66/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu  17 czerwca 2008 r.
Protokół nr 67/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 24 czerwca 2008 r.
Protokół nr 68/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 30 czerwca 2008 r.
Protokól Nr 69/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 9  lipca 2008 r.

Protokół Nr 70/08 z posiedzenia Zarządu  Powiatu w Pleszewie  w dniu  18 lipca 2008 r.

Protokół Nr 71/08  z posiedzenia  Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 29 lipca 2008 r.

Protokół Nr 72/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu  w Pleszewie w dniu 4 sierpnia 2008 r.

Protokół Nr 73/08 z posiedzenia  Zarządu Powiatu w Pleszewie  w dniu 19  sierpnia 2008 r.

Protokół Nr 74/08 z posiedzenia Zarządu  Powiatu w Pleszewie  w dniu  27 sierpnia 2008 r.

Protokół Nr 75/08 z posiedzenia Zarządu  Powiatu w Pleszewie w dniu 29 sierpnia 2008 r.

Protokół Nr 76/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu  w Pleszewie  w dniu 9 września 2008 r.

Protokół Nr 77/08  z posiedzenia Zarządu  Powiatu w  Pleszewie  w dniu 19 września 2008 r.

Protokół Nr 78/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w  Pleszewie  w dniu 29 września 2008 r.

Protokół Nr 79/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w  Pleszewie  w dniu  7 października 2008 r.

Protokół Nr  80/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w  Pleszewie w dniu 20 października 2008 r.

Protokół Nr 81/08 z posiedzenia Zarządu  Powiatu w Pleszewie w dniu  28 października 2008 r.

Protokół Nr 82/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 31 października 2008 r.

Protokół Nr 83/08 z posiedzenia  Zarządu Powiatu w Pleszewie  w dniu  4 listopada 2008 r.

Protokół Nr 84/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w  Pleszewie  w dniu  11 listopada 2008 r.

Protokół Nr 85/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w  Pleszewie  w dniu 18 listopada 2008 r.

Protokół Nr 86/08 z posiedzenia  Zarządu  Powiatu w  Pleszewie  w dniu 25 listopada 2008 r.

Protokół Nr 87/08 z posiedzenia  Zarządu  Powiatu w  Pleszewie  w dniu  9 grudnia 2008 r.

Protokół Nr 88/08 z posiedzenia Zarządu  Powiatu w Pleszewie  w dniu 16 grudnia 2008 r.

Protokół  Nr 89/08 z posiedzenia Zarzadu Powiatu w  Pleszewie  w  dniu   19 grudnia 2008 r.

Protokół Nr 90/08 z posiedzenia Zarządu  Powiatu w  Pleszewie w dniu 30 grudnia 2008 r.

Protokół Nr 91/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w  Pleszewie  w dniu  31 grudnia 2008 r.

Protokół nr 92/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 14 stycznia 2009 r.

Protokół nr 93/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 20 stycznia 2009 r.

Protokół nr 94/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 10 lutego 2009 r.

Protokół nr 95/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 18 lutego 2009 r.

Protokół nr 96/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 26 lutego 2009 r.

Protokół nr 97/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 4 marca 2009 r.

Protokół nr 98/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 13 marca 2009 r.

Protokół nr 99/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 17 marca 2009 r.

Protokół nr 100/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 20 marca 2009 r.

Protokół nr 101/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 30 marca 2009 r.

Protokół nr 102/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 6 kwietnia 2009 r.

Protokół nr 103/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 16 kwietnia 2009 r.

Protokół nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 29 kwietnia 2009 r.

Protokół Nr 105/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  w dniu  30 kwietnia 2009 r.

Protokół Nr 106/09 z posiedzenia Zarządu  Powiatu w Pleszewie  w dniu  12 maja 2009 r.

Protokół Nr 107/09 z posiedzenia Zarządu  Powiatu w Pleszewie  w dniu 26 maja 2009 r.

Protokół Nr 108/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 10 czerwca 2009 r.

Protokół Nr 109/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 18 czerwca 2009 r.

Protokół Nr 110/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 25 czerwca 2009 r.

Protokół Nr 111/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 30 czerwca 2009 r.

Protokół Nr 112/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 14 lipca 2009 r.

Protokół Nr 113/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 21 lipca 2009 r.

Protokół Nr 114/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 28 lipca 2009 r.

Protokół Nr 115/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 31 lipca 2009 r.

Protokół Nr 116/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 19 sierpnia 2009 r.

Protokół Nr 117 /09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 21 sierpnia 2009 r.

Protokół Nr 118/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 25 sierpnia 2009 r.

Protokół Nr 119/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 8 września 2009 r.

Protokół Nr 120/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 15 września 2009 r.

Protokół Nr 121/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 21 września 2009 r.

Protokół Nr 122/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 28 września 2009 r.

Protokół Nr 123/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 6 października 2009 r.

Protokół Nr 124/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 21 października 2009 r.

Protokół Nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 27 października 2009 r.

Protokół Nr 126/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 29 października 2009 r.

Protokół Nr 127/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 5 listopada 2009 r.

Protokół Nr 128/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 13 listopada 2009 r.

Protokół Nr 129/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 20 listopada 2009 r.

Protokół Nr 130 /09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 27 listopada 2009 r.

Protokół Nr 131 /09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 31 listopada 2009 r.

Protokół Nr 132 / 09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 2 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 133 / 09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 10 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 134 / 09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 22 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 135 / 09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 30 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 136 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 12 stycznia 2010 r.

Protokół Nr 137 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 19 stycznia 2010 r.

Protokół Nr 138 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 26 stycznia 2010 r.

Protokół Nr 139 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 3 lutego 2010 r.

Protokół Nr 140 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 9 lutego 2010 r.

Protokół Nr 141 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 16 lutego 2010 r.

Protokół Nr 142 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 2 marca 2010 r.

Protokół Nr 143 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 11 marca 2010 r.

Protokół Nr 144 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 18 marca 2010 r.

Protokół Nr 145 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 23 marca 2010 r.

Protokół Nr 146 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 30 marca 2010 r.

Protokół Nr 147 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 2 kwietnia 2010 r.

Protokół Nr 148 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 9 kwietnia 2010 r.

Protokół Nr 149 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 13 kwietnia 2010 r.

Protokół Nr 150 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 19 kwietnia 2010 r.

Protokół Nr 151 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 26 kwietnia 2010 r.

Protokół Nr 152 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 11 maja 2010 r.

Protokół Nr 153 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 18 maja 2010 r.

Protokół Nr 154 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 26 maja 2010 r.

Protokół Nr 155 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 1 czerwca 2010 r.

Protokół Nr 156 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 4 czerwca 2010 r.

Protokół Nr 157 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 15 czerwca 2010 r.

Protokół Nr 158 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 22 czerwca 2010 r.

Protokół Nr 159 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 29 czerwca 2010 r.

Protokół Nr 160 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 7 lipca 2010 r.

Protokół Nr 161 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 15 lipca 2010 r.

Protokół Nr 162 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 20 lipca 2010 r.

Protokół Nr 163 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 22 lipca 2010 r.

Protokół Nr 164 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 30 lipca 2010 r.

Protokół Nr 165 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 10 sierpnia 2010 r.

Protokół Nr 166 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 24 sierpnia 2010 r.

Protokół Nr 167 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 31 sierpnia 2010 r.

Protokół Nr 168 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 10 września 2010 r.

Protokół Nr 169 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 14 września 2010 r.

Protokół Nr 170 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 17 września 2010 r.

Protokół Nr 171 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 22 września 2010 r.

Protokół Nr 172 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 28 września 2010 r.

Protokół Nr 173 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 5 października 2010 r.

Protokół Nr 174 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 12 października 2010 r.

Protokół Nr 175 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 13 października 2010 r.

Protokół Nr 176 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 20 października 2010 r.

Protokół Nr 177 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 27 października 2010 r.

Protokół Nr 178 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 9 listopada 2010 r.

Protokół Nr 179 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 15 listopada 2010 r.

Protokół Nr 180 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 30 listopada 2010 r.