Protokoły z posiedzeń Zarządu IV kadencji

altProtokół Nr 1 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 14 grudnia 2010 r.

altProtokół Nr 2 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 22 grudnia 2010 r.

altProtokół Nr 3 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 29 grudnia 2010 r.

altProtokół Nr 4 / 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 30 grudnia 2010 r.

altProtokół Nr 5 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 4 stycznia 2011 r.

altProtokół Nr 6 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 11 stycznia 2011 r.

altProtokół Nr 7 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 25 stycznia 2011 r.

altProtokół Nr 8 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 31 stycznia 2011 r.

altProtokół Nr 9 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 15 lutego 2011 r.

altProtokół Nr 10 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 22 lutego 2011 r.

altProtokół Nr 11 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 4 marca 2011 r.

altProtokół Nr 12 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 8 marca 2011 r.

altProtokół Nr 13 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 18 marca 2011 r.

altProtokół Nr 14 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 24 marca 2011 r.

altProtokół Nr 15 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 31 marca 2011 r.

altProtokół Nr 16 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 12 kwietnia 2011 r.

altProtokół Nr 17 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 19 kwietnia 2011 r.

altProtokół Nr 18 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 26 kwietnia 2011 r.

altProtokół Nr 19 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 4 maja 2011 r.

altProtokół Nr 20 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 11 maja 2011 r.

altProtokół Nr 21 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 17 maja 2011 r.

altProtokół Nr 22 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 20 maja 2011 r.

altProtokół Nr 23 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 31 maja 2011 r.

altProtokół Nr 24 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 7 czerwca 2011 r.

altProtokół Nr 25 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 13 czerwca 2011 r.

altProtokół Nr 26 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 22 czerwca 2011 r.

altProtokół Nr 27 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 28 czerwca 2011 r.

altProtokół Nr 28 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 4 lipca 2011 r.

altProtokół Nr 29 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 7 lipca 2011 r.

altProtokół Nr 30 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 11 lipca 2011 r.

altProtokół Nr 31 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 26 lipca 2011 r.

altProtokół Nr 32 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 2 sierpnia 2011 r.

altProtokół Nr 33 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 16 sierpnia 2011 r.

altProtokół Nr 34 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 23 sierpnia 2011 r.

altProtokół Nr 35 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 31 sierpnia 2011 r.

altProtokół Nr 36 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 14 września 2011 r.

altProtokół Nr 37 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 27 września 2011 r.

altProtokół Nr 38 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 4 października 2011 r.

altProtokół Nr 39 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 18 października 2011 r.

altProtokół Nr 40 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 24 października 2011 r.

altProtokół Nr 41 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 28 października 2011 r.

altProtokół Nr 42 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 2 listopada 2011 r.

altProtokół Nr 43 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 8 listopada 2011 r.

altProtokół Nr 44 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 15 listopada 2011 r.

altProtokół Nr 45 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 22 listopada 2011 r.

altProtokół Nr 46 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 29 listopada 2011 r.

altProtokół Nr 47 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 30 listopada 2011 r.

altProtokół Nr 48 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 14 grudnia 2011 r.

altProtokół Nr 49 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 20 grudnia 2011 r.

altProtokół Nr 50 / 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 30 grudnia 2011 r.

altProtokół Nr 51 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 10 stycznia 2012 r.

altProtokół Nr 52 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 24 stycznia 2012 r.

altProtokół Nr 53 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 31 stycznia 2012 r. 

altProtokół Nr 54 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 3 lutego 2012 r.

altProtokół Nr 55 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 14 lutego 2012 r.

altProtokół Nr 56 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 20 lutego 2012 r.

altProtokół Nr 57 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 27 lutego 2012 r.

altProtokół Nr 58 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 6 marca 2012 r. 

altProtokół Nr 59 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 13 marca 2012 r.

altProtokół Nr 60 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 20 marca 2012 r.

altProtokół Nr 61 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 29 marca 2012 r.

altProtokół Nr 62 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 30 marca 2012 r.

altProtokół Nr 63 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 3 kwietnia 2012 r.

altProtokół Nr 64 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 10 kwietnia 2012 r.

altProtokół Nr 65 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 17 kwietnia 2012 r.

altProtokół Nr 66 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 26 kwietnia 2012 r.

altProtokół Nr 67 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 8 maja 2012 r.

altProtokół Nr 68 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 15 maja 2012 r.

altProtokół Nr 69 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 22 maja 2012 r.

altProtokół Nr 70 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 29 maja 2012 r.

altProtokół Nr 70a / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 31 maja 2012 r.

altProtokół Nr 71 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 1 czerwca 2012 r.

altProtokół Nr 72 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 13 czerwca 2012 r.

altProtokół Nr 73 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 21 czerwca 2012 r.

altProtokół Nr 74 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 27 czerwca 2012 r.

altProtokół Nr 75 / 12 z posiedzania Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 28 czerwca 2012 r.

altProtokół Nr 76 / 12 z posiedzania Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 3 lipca 2012 r.

altProtokół Nr 77 / 12 z posiedzania Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 17 lipca 2012 r.

altProtokół Nr 78 / 12 z posiedzania Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 1 sierpnia 2012 r.

altProtokół Nr 79 / 12 z posiedzania Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 7 sierpnia 2012 r.

altProtokół Nr 80 / 12 z posiedzania Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 16 sierpnia 2012 r.

altProtokół Nr 81 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 29 sierpnia 2012 r.

altProtokół Nr 82 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 10 września 2012 r.

altProtokół Nr 83 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 20 września 2012 r.

altProtokół Nr 84 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 27 września 2012 r.

altProtokół Nr 85 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 10 października 2012 r.

altProtokół Nr 86 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 16 października 2012 r.

altProtokół Nr 87 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 23 października 2012 r.

altProtokół Nr 88 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 7 listopada 2012 r.

altProtokół Nr 89 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 15 listopada 2012 r.

altProtokół Nr 90 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 21 listopada 2012 r.

altProtokół Nr 91 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 28 listopada 2012 r. 

altProtokół Nr 92 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 30 listopada 2012 r.

altProtokół Nr 93 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 13 grudnia 2012 r.

altProtokół Nr 94 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 20 grudnia 2012 r.

altProtokół Nr 95 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 24 grudnia 2012 r.

altProtokół Nr 96 / 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 28 grudnia 2012 r.

altProtokół Nr 97 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 15 stycznia 2013 r.

altProtokół Nr 98 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 23 stycznia 2013 r.

altProtokół Nr 99 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 6 lutego 2013 r.

altProtokół Nr 100 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 19 lutego 2013 r.

altProtokół Nr 101 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 5 marca 2013 r.

altProkokół Nr 102 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 11 marca 2013 r.

altProtokół Nr 103 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 18 marca 2013 r.

altProtokół Nr 104 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 28 marca 2013 r.

altProtokół Nr 105 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 10 kwietnia 2013 r.

altProtokół Nr 106 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 16 kwietnia 2013 r. 

altProtokół Nr 107 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 18 kwietnia 2013 r.

altProtokół Nr 108 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 23 kwietnia 2013 r.

altProtokół Nr 109 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 7 maja 2013 r.

altProtokół Nr 110 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 11 maja 2013 r.

altProtokół Nr 111 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 23 maja 2013 r.

altProtokół Nr 112 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 5 czerwca 2013 r.

altProtokół Nr 113 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 14 czerwca 2013 r.

altProtokół Nr 114 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 20 czerwca 2013 r.

altProtokół Nr 115 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 25 czerwca 2013 r.

altProtokół Nr 116 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 27 czerwca 2013 r.

altProtokół Nr 117 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 28 czerwca 2013 r.

altProtokół Nr 118 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 16 lipca 2013 r.

Protokół Nr 119 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 24 lipca 2013 r.

Protokół Nr 120 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 31 lipca 2013 r.

Protokół Nr 121 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 7 sierpnia 2013 r.

Protokół Nr 122 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 13 sierpnia 2013 r.

Protokół Nr 123 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 14 sierpnia 2013 r.

Protokół Nr 124 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 20 sierpnia 2013 r.

Protokół Nr 125 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 26 sierpnia 2013 r.

Protokół Nr 126 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 2 września 2013 r.

Protokół Nr 127 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 9 września 2013 r.

Protokół Nr 128 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 11 września 2013 r.

Protokół Nr 129 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 18 września 2013 r.

Protokół Nr 130 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 25 września 2013 r.

Protokół Nr 131 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 30 września 2013 r.

Protokół Nr 132 / 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 18 października 2013 r.

Protokół Nr 133 / 2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 28 października 2013r.

Protokół Nr 134 / 2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 6 listopada 2013r. 

Protokół Nr 135 / 2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 15 listopada 2013r.

Protokół Nr 136 / 2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 27 listopada 2013r.

Protokół Nr 137 / 2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 4 grudnia 2013r.

Protokół Nr 138 / 2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 6 grudnia 2013r.

Protokół Nr 139 / 2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 9 grudnia 2013r.

Protokół Nr 140 / 2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 16 grudnia 2013r.

Protokół Nr 141 / 2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 23 grudnia 2013r.

Protokół Nr 142 / 2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 30 grudnia 2013r.

Protokół Nr 143 / 2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 31 grudnia 2013r.

Protokół Nr 144 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 14 stycznia 2014r.

Protokół Nr 145 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 20 stycznia 2014r.

Protokół Nr 146 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 30 stycznia 2014r.

Protokół Nr 147 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 4 lutego 2014r.

Protokół Nr 148 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 12 lutego 2014r.

Protokół Nr 149 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 25 lutego 2014r.

Protokół Nr 150 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 11 marca 2014r.

Protokół Nr 151 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 21 marca 2014r.

Protokół Nr 152 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 27 marca 2014r.

Protokół Nr 153 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 16 kwietnia 2014r.

Protokół Nr 154 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 6 maja 2014r.

Protokół Nr 155 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 19 maja 2014r.

Protokół Nr 156 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 26 maja 2014r.

Protokół Nr 157 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 3 czerwca 2014r.

Protokół Nr 158 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 13 czerwca 2014r. 

Protokół Nr 159 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 18 czerwca 2014r.

Protokół Nr 160 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 23 czerwca 2014r.

Protokół Nr 161 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 30 czerwca 2014r.

Protokół Nr 162 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 9 lipca 2014r.

Protokół Nr 163 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 14 lipca 2014r.

Protokół Nr 164 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 16 lipca 2014r.

Protokół Nr 165 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 31 lipca 2014r.

Protokół Nr 166 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 5 sierpnia 2014r.

Protokół Nr 167 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 7 sierpnia 2014r.

Protokół Nr 168 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 14 sierpnia 2014r.

Protokół Nr 169 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 19 sierpnia 2014r.

Protokół Nr 170 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 27 sierpnia 2014r.

Protokół Nr 171 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 3 września 2014r.

Protokół Nr 172 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 10 i 11 września 2014r.

Protokół Nr 173 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 18 września 2014r.

Protokół Nr 174 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 26 września 2014r.

Protokół Nr 175 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 9 października 2014r.

Protokół Nr 177 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 31 października 2014r.

Protokół Nr 178 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 7 listopada 2014r.

Protokół Nr 179 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 13 listopada 2014r.

Protokół Nr 180 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 18 listopada 2014r.

Protokół Nr 181 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 20 listopada 2014r.

Protokół Nr 182 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 24 listopada 2014r.

Protokół Nr 183 / 2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 28 listopada 2014r.