XI. Przetarg nieograniczony

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.525,447 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Nr sprawy: NR.272.9.2015

Czytaj więcej: XI. Przetarg nieograniczony

X. Przetarg nieograniczony

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na potrzeby Dziennego Domu "SENIOR WIGOR" przy ul. Plac Wolności im. Jana Pawła II nr 5 w Pleszewie. Nr sprawy: NR.272.8.2015

Czytaj więcej: X. Przetarg nieograniczony

IX. Przetarg nieograniczony.

Dostawa sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach projektu pn. "Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną. Część III." Nr sprawy: NR.272.7.2015

Czytaj więcej: IX. Przetarg nieograniczony.