V. Zamówienie na usługi społeczne

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Pleszewie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych.

Numer sprawy: NR. 272.5.2016

Czytaj więcej: V. Zamówienie na usługi społeczne

IV. Przetarg nieograniczony

Zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego przy ul. Poznańskiej 79 w Pleszewie, w części obejmującej poddasze
z wydzielonymi pomieszczeniami strychowo - gospodarczymi na pomieszczenia biurowe wraz z przebudową obiektu.
Numer sprawy: NR.272.4.2016

Czytaj więcej: IV. Przetarg nieograniczony

I.Przetarg nieograniczony

Dostawa mebli na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach projektu pn. Poprawa standardu opieki zdrowotnej
nad osobami starszymi i niesamodzielnymi
w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną.

Numer sprawy: NR.272.1.2016

Czytaj więcej: I.Przetarg nieograniczony