XII. Przetarg nieograniczony

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.095.967 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pleszewskiego - PR.272.12.2013

Czytaj więcej: XII. Przetarg nieograniczony

XI.Przetarg nieograniczony

Dostawa i wdrożenie aktualizacji oprogramowania służącego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów
i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
- PR.272.11.2013

Czytaj więcej: XI.Przetarg nieograniczony

X. Przetarg nieograniczony

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 7.319.233 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - PR. 272.10.2013

Czytaj więcej: X. Przetarg nieograniczony

VIII.Przetarg nieograniczony

Przebudowa pomieszczeń budynku użyteczności publicznej z montażem zewnetrznych schodów przeciwpożarowych na działce nr 38/10 w miejscowości Marszew, gmina Pleszew - PR.272.8.2013

Czytaj więcej: VIII.Przetarg nieograniczony

VII.Przetarg nieograniczony

Przebudowa pomieszczeń budynku użyteczności publicznej z montażem zewnętrznych schodów przeciwpożarowych na działce
nr 38 / 10 w miejscowości Marszew, gmina Pleszew
- PR. 272. 7. 2013

Czytaj więcej: VII.Przetarg nieograniczony

VI.Przetarg nieograniczony

Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku socjalno – technicznego na pracownię techniczną oraz salę
zajęć sprawnościowych dla Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie na części działki nr 37 / 3
(obręb Marszew), gmina Pleszew
- PR.272.6.2013

Czytaj więcej: VI.Przetarg nieograniczony

IV.Przetarg nieograniczony

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: budowa i przebudowea dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, wykonanie korekty i renowacji urządzeń melioracyjnych (rowy) oraz rekultywacja gruntów działek poscaleniowych w ramach projektu: Scalenie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski. PR.272.4.2013

Czytaj więcej: IV.Przetarg nieograniczony

III. Przetarg nieograniczony

Uzupełnienie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej o pełną treść wraz z weryfikacją działek pozyskanych metodą digitalizacji dla obrębów ewidencyjnych: Czechel, Kościelna Wieś, Krzywosądów, Kucharki, Kuchary, Karsy (gmina Gołuchów)
-
PR.272.3.2013

Czytaj więcej: III. Przetarg nieograniczony

II. Przetarg nieograniczony

Uzupełnienie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej o pełną treść wraz z weryfikacją działek pozyskanych metodą digitalizacji dla obrębów ewidencyjnych : Czerminek, Jedlec, Kajew, Szkudła, Wszołów, Cieśle (gmina Gołuchów) - PR. 272.2.2013

Czytaj więcej: II. Przetarg nieograniczony