VII. Przetarg nieograniczony

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Pleszewie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych. - PR.272.7.2014

Czytaj więcej: VII. Przetarg nieograniczony

V. Przetarg nieograniczony.

Dostawa sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach projektu pn. Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną. Część I.

- PR.272.5.2014

Czytaj więcej: V. Przetarg nieograniczony.

IV. Przetarg nieograniczony

Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych o nawierzchni tłuczniowej w ramach projektu pn. „Scalenie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, Powiat Pleszewski”.Budowa dróg nr 4, nr 6, nr 8, nr 12 i nr 14. Przebudowa dróg nr 20 i nr 21.

Czytaj więcej: IV. Przetarg nieograniczony

III.Przetarg nieograniczony

III. Przetarg nieograniczony

Rewitalizacja budynku Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej 38. Remont instalacji elektrycznej, c.o, klatek schodowych i korytarzy oraz elewacji budynku. - PR. 272.3.2014

Czytaj więcej: III.Przetarg nieograniczony