Zapytania ofertowe 2015

 I. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań ortopedycznych w ramach projektu pn. "Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną - 12. 01. 2015r

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Informacja o unieważnieniu postępowania - 21. 01. 2015r

 

II. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań densytometrycznych w ramach projektu pn. "Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną - 12. 01. 2015r

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Wykaz pracowników.

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Modyfikacja.15.01.2015r

6. Informacja o unieważnieniu postępowania - 21. 01. 2015r

 

III.Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań biochemicznych w ramach projektu pn. „Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS

Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną” - 15. 01. 2015r

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2- Projekt umowy.

4. Odpowiedzi na zapytania - 19.01.2015r

5. Odpowiedzi na zapytania - 21. 01. 2015r

6. Informacja o wyborze oferty - 26.01.2015r

 

IV.Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach projektu pn. „Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną”. - 16. 01. 2015r

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1 - Zakres obowiązków.

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Informacja o wyborze oferty - 05. 02. 2015r.

 

V. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii w ramach projektu pn. „Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi
i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną”
- 19. 01. 2015r.

 1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1 - Zakres obowiązków.

 3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.

4. Załącznik nr 3- Projekt umowy.

5. Informacja o wyborze oferty - 05. 02. 2015r

 

VI. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań okulistycznych w ramach projektu pn. „Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną”.

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Informacja o unieważnieniu postępowania - 04.02.2015r

 

VII. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań densytometrycznych w ramach projektu pn. "Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną - 22. 01. 2015r.

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Potencjał kadrowy.

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Modyfkacja zaproszenia do złożenia oferty - 28. 01. 2015r

6. Informacja o wyborze oferty - 09.02.2015r

 

VIII. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań ortopedycznych w ramach projektu pn. "Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną - 22. 01. 2015r

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Informacja o wyborze oferty - 04.02.2015r

 

IX.Organizacja i przeprowadzenie kursów dla pracowników DPS w Pleszewie w ramach projektu pn. „Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną”.

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3.Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Informacja o unieważnieniu postępowania - 11.02.2015r

 

X. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań okulistycznych w ramach projektu pn. „Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną”. Nr sprawy: IR.042.3.20.2015 - 11.02.2015r

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Informacja o wyborze oferty - 23.02.2015r

 

XI. Wykonanie usługi polegajacej na zaprojektowaniu, wykonaniu i prowadzeniu strony internetowej w ramach projektu pn. "Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną". Nr sprawy: IR.042.3.19.2015
- 11.02.2015r

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Informacja o wyborze oferty - 26.02.2015r.

 

XII. Organizacja i przeprowadzenie kursów dla pracowników DPS w Pleszewie w ramach projektu pn. „Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną”. Nr sprawy: IR.042.3.21.2015.
- 12.02.2015.

 1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Odpowiedzi na zapytania (1) - 13.02.2015r

5. Odpowiedzi na zapytania (2) - 16. 02. 2015r

6. Informacja o wyborze oferty - 24.02.2015r


XIII. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym polegającym na przebudowie i remoncie Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, przy Placu Wolności im. Jana Pawła II nr 5 w ramach projektu pn. Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną.
Nr sprawy: IR. 042.3.23.2015, 16.02.2015r

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Umowa - projekt.

4. Informacja o wyborze oferty - 26. 02. 2015r

 

 XIV. Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa ulotek i plakatów na potrzeby promocji projektu pn. "Poprawa standardu opieki zdrowotnej

nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną". Nr sprawy:IR.042.3.22.2015,

- 17. 02. 2015r

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Informacja o wyborze oferty - 27. 02. 2015r

 

 XV. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych w ramach projektu pn. "Poprawa standartu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną". Nr sprawy: IR.042.3.27.2015 - 17.03.2015 r.

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załacznik nr 2 - Formularz ofertowy

3. Załacznik nr 2a - Formularz cenowy

4. Załacznik nr 3 - Projekt umowy

5. Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

6. Informacja o wyborze oferty - 02.04.2015r

 

XVI. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i demontaż reklamy na billboardach w ramach projektu pn. "Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną"
Nr sprawy: NR.042.1.13.2015
13.04.2015r

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Modyfikacja Zaproszenia do składania ofert - 16.04.2015r

6. Informacja o unieważnieniu postępowania - 23.04.2015r

 

XVII. Wynajem sal konferencyjnych wraz z cateringiem na potrzeby konferencji organizowanej w ramach projektu pn. "Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną" - Nr sprawy: NR.042.1.17.2015;

23.04.2015r

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Informacja o wyborze oferty - 06.05.2015 r.

 

XVIII. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i demontaz reklamy na billboardach w ramach projektu pn. Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną.                 Nr sprawy: NR. 042.1.18.2015; 28.04.2015r


1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Informacja o wyborze oferty - 13.05.2015r

 

XIX. Zakup oprogramowania i udzielenie licencji na użytkowanie oprogramowania pozwalającego na rejestrację, przechowywanie oraz prezentację wyników pomiarów i obserwacji medycznych podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach projektu pn. Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną. Nr sprawy: NR.042.1.16.2015; 04.05.2015 r.

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Informacja o wyborze oferty - 15. 05. 2015r

 

XX. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych o nawierzchni tłuczniowej w ramach projektu pn. "Scalenie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, Powiat Pleszewski." Budowa dróg nr 1, nr 7, nr 12, nr 14 i nr 19. Przebudowa dróg nr 5, nr 14, i nr 16. Budowa zjazdów na dz. nr 276, nr 490 i nr 517. Przebudowa zjazdów na działki nr 1, nr 29, nr 277 i nr 291. Remont rowu na dz. nr 240, nr 241, nr 242, nr 481 i nr 520. Remont przepustów na dz. nr 465, nr 470 i nr 481. Rekultywacja działki nr 516. Nr sprawy NR.042.3.2.2015; 06.05.2015 r.

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Informacja o wyborze oferty - 18. 05.2015

 

XXI. Opracowanie zawartości merytorycznej publikacji pt. "Dom Pomocy Społecznej jako instytucja opieki długoterminowej. Standardy funkcjonowania na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie" w ramach projektu pn. "Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną." Nr. sprawy: NR.042.1.22.2015; 22.05.2015 r.

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Wykaz publikacji.

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Informacja o unieważnieniu postępowania - 02.06.2015r

 

XXII. Opracowanie zawartości merytorycznej publikacji pt. "Dom Pomocy Społecznej jako instytucja opieki długoterminowej. Standardy funkcjonowania na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie" w ramach projektu pn. "Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną." Nr. sprawy: NR.042.1.23.2015; 03.06.2015 r.

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Wykaz publikacji.

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Informacja o wyborze oferty - 18.06.2015 r.

 

XXIII. Wykonanie audytu energetycznego kompleksu budynków użyteczności publicznej, zlokalizowanych przy ul. Osiedlowej nr 1 w Pleszewie. Nr sprawy: NR.7011.1.2.2015; 12.06.2015 r.

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2  - Projekt umowy.

4. Informacja o wyborze oferty - 24.06.2015 r.

 

XXIV. Wykonanie inwentaryzacji budowalnej budynków oraz obiektów położonych na działkach nr 21/13, 22/2, 37/3, 38/13 w miejscowości Marszew, gmina Pleszew, Powiat Pleszewski. Nr sprawy: NR.7011.3.2015; 07.07.2015 r.

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Informacja o wyborze oferty - 22.07.2015 r.

 

XXIV. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie kotłowni gazowej z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w Pleszewie przy ulicy Osiedlowej nr 1 wraz z wykonaniem termomodernizacji stropodachów i wymianą stolarki okiennej.
Nr sprawy: NR. 7011.1.4.2015

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy. 

4.Odpowiedzi na zapytania (1) - 30.09.2015r.

5. Dokumenty uzupełniające do zaproszenia do złożenia oferty - 30.09.2015r:

1). Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2). Załącznik graficzny do Decyzji.

3). Mapa - lokalizacja kotłowni gazowej.

4). Warunki przyłączenia do sieci gazowej.

6. Informacja o wyborze oferty - 09.10.2015r

 

XXV. Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor w Pleszewie, przy ul. Plac wolności im. Jana Pawła II nr 5.

Nr sprawy: NR.042.5.4.2015

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 i 1 A - Formularz ofertowy i formularz cenowy.

3. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Odpowiedzi na zapytania (1) - 22.10.2015r

6. Odpowiedzi na zapytania (2) oraz Modyfikacja zaproszenia do złożenia oferty (1) - 26.10.2015r

7. Odpowiedzi na zapytania (3) - 27.10.2015r

8. Informacja o wyborze oferty - 02.11.2015r

 

XXVI.Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urzadzeń peryferyjnych na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor w Pleszewie, przy ul. Plac Wolności im. Jana Pawłą II nr 5.

Nr sprawy: 042.5.3.2015   

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

3. Załącznik nr 2 i 2A - Formularz ofertowy i formularz cenowy.

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Informacja o wyborze oferty - 03.11.2015r

 

XXVII. Dostawa mebli na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor w Pleszewie, przy ul. Plac Wolności im. Jana Pawła II nr 5.

Nr sprawy: NR.042.5.6.2015

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Opis przemiotu zamówienia.

3. Załącznik nr 2 - Formularze.

4. Załącznik nr 3 - Umowa - projekt.

5. Modyfikacja Zaproszenia do złożenia oferty - 04.11.2015r

- Załącznik nr 2 - Formularze

6. Informacja o wyborze oferty - 13.11.2015 r.

 

XXVIII. Dostawa sprzętu AGD i RTV na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor w Pleszewie, przy ul. Plac Wolności im. Jana Pawła II nr 5.

Nr sprawy: NR.042.5.8.2015

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

3. Załącznik nr 2, 2A i 2B - Formularz ofertowy i cenowy.

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Informacja o unieważnieniu postępowania - 20.11.2015r.

 

XXIX. Dostawa mebli tapicerowanych i krzeseł na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor w Pleszewie, przy ul. Plac Wolności im. Jana Pawła II nr 5.

Nr sprawy: NR.042.5.9.2015

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

3. Załącznik nr 2, 2A i 2B - Formularz ofertowy i cenowy.

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Informacja o unieważnieniu postępowania - 23.11.2015 r.

 

XXX. Dostawa szafek do szatni na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor w Pleszewie, przy ul. Plac Wolności im. Jana Pawła II nr 5.

Nr sprawy: NR.042.5.10.2015

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Informacja o wyborze oferty - 01.12.2015 r.

 

XXXI. Dostawa sprzętu AGD i RTV na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor w Pleszewie, przy ul. Plac Wolności im. Jana Pawła II nr 5.

Nr sprawy: NR.042.5.13.2015

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

3. Załącznik nr 2, 2A i 2B - Formularz ofertowy i cenowy.

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Informacja o wyborze oferty - 07.12.2015 r.

    Informacja o wyborze oferty - korekta z dnia 11.12.2015 r.

 

XXXII. Dostawa mebli tapicerowanych i krzeseł na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor w Pleszewie, przy ul. Plac Wolności im. Jana Pawła II nr 5.

Nr sprawy: NR.042.5.14.2015

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

3. Załącznik nr 2, 2A i 2B - Formularz ofertowy i cenowy.

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Informacja o wyborze oferty - 07.12.2015 r.

 

XXXIII. Dostawa mebli ogrodowych na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor w Pleszewie, przy ul. Plac Wolności im. Jana Pawła II nr 5.

Nr sprawy: NR.042.5.15.2015

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

3. Załącznik nr 2 i 2 A- Formularz ofertowy i cenowy.

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Informacja o unieważnieniu postępowania - 04.12.2015 r.

 

XXXIV. Dostawa narzędzi do prowadzenia terapii zajęciowej na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor, przy ul. Plac Wolności im. Jana Pawła II nr 5.

Nr sprawy: NR.042.5.16.2015

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

3. Załącznik nr 2 i 2 A - Formularz ofertowy i cenowy.

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Informacja o unieważnieniu postępowania - 07.12.2015 r.

 

XXXV. Dostawa książek na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor, przy ul. Plac Wolności im. Jana Pawła II nr 5.

Nr sprawy: NR.042.5.17.2015

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Informacja o wyborze oferty - 16.12.2015 r.

 

XXXVI. Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Sali doświadczeń świata w ramach projektu pn. "Poprawa standardu opieki

zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną".

Nr sprawy: NR.042.1.33.2015.

14.12.2015r

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

3. Załącznik nr 2 - Formularze ofertowe.

4. Załącznik nr 3- Umowa - projekt.

5. Modyfikacja Zaproszenia do złożenia oferty - 29.12.2015r

6. Informacja o wyborze oferty - 13.01.2016r