Zapytania ofertowe 2014

VII. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - 31.12.2014r.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań densytometrycznych w ramach projektu pn. „Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną”.

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Potencjał kadrowy.

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Informacja o unieważnieniu postępowania - 12. 01. 2015r

 

 

VI. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - 15. 12. 2014r

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach projektu pn. „Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną”. Nr sprawy: IR.042.3.13.2014

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1- Szczegółowy zakres obowiązków.

3. Załącznik nr 2- Formularz ofertowy.

4. Projekt umowy.

5. Informacja o wyborze oferty - 08. 01. 2015r

 

V. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - 04.12.2014

Świadczenie usług prowadzenia wypożyczalni sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, uruchomionej w ramach projektu pn. "Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną" Nr sprawy: IR. 042.3.9.2014

 

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Informacja o wyborze oferty - 15.12.2014r

 

IV. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - 03.12.2014r

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii w ramach projektu pn. „Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną”. Nr sprawy: IR.042.3.8.2014

 

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres obowiązków.

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Informacja o wyborze oferty - 23.12.2014r

 

III. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - 03. 12. 2014r

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach projektu pn. „Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi
i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną”. Nr sprawy: IR.042.3.7.2014

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres obowiązków.

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Informacja o unieważnieniu postępowania - 15.12.2014r

 

II. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ.

Zakup i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi

i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną”. 

Numer sprawy:  IR.042.3.6.2014

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. Format doc.

4. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.

5. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

6. Informacja o wyborze oferty - 05.12.2014r

  

 I. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.
„Rewitalizacja budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 38”

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – PROJEKT UMOWY

 Informacja o wyborze oferty